Istraživanje o uporabi i percepciji besplatnih online titlova


Cilj je ovog anketnog upitnika ispitati razmjere uporabe besplatnih i javno dostupnih titlova koje izrađuju prevoditelji-volonteri (tzv. "fansub" titlova) te stavove potencijalne i stvarne publike prema takvim proizvodima u odnosu na titlove koje izrađuju plaćeni prevoditelji. Upitnik je podijeljen na dvije cjeline. Prva obuhvaća demografske podatke ispitanika, a druga je posvećena tematici istraživanja. Sudjelovanje u istraživanju je dobrovoljno.

Postoji 19 pitanja u ovom upitniku.

Informacija o privatnosti
Ovaj upitnik je anoniman.
Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u anketi. Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljeni zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za povezivanje tokena s danim odgovorima.