Anketa o zadovoljstvu biltenom Srce novosti


Poštovani,

bilten Srce novosti izlazi već 14 godina četiri do pet puta godišnje u cilju informiranja akademske zajednice i svih zainteresiranih o novostima, aktivnostima i rezultatima rada Srca. Kroz bilten Srce novosti želimo Vas upoznati s našim radom, ali i ponuditi korisne informacije i savjete u vezi s e-infrastrukturom u sustavu znanosti i visokog obrazovanja te savjetodavnu i obrazovnu podršku ustanovama i pojedincima u primjeni informacijske i komunikacijske tehnologije u procesu obrazovanja i istraživanjima.

Uz tiskanu inačicu biltena koju distribuiramo poštom, na web-stranici Srca dostupne su i elektroničke inačice biltena.

Pred vama je anketni upitnik kojim želimo dobiti od naših čitatelja povratnu informaciju o zadovoljstvu biltenom te jesu li vam teme zanimljive i korisne, kako bismo ih mogli učiniti još boljima.

Procijenjeno vrijeme potrebno za ispunjavanje iznosi oko pet minuta.

Zahvaljujemo vam na utrošenom vremenu i spremnosti da nam javite svoja promišljanja.

Vaš Sveučilišni računski centar

 

Postoji 13 pitanja u ovom upitniku.