"Šah je i umjetnost i znanost i sport." Anatolij Karpov


Poštovani,

ovo se istraživanje provodi za potrebe izrade diplomskog rada studenta Ivana Šlabeka na odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, pod mentorstvom prof. dr. sc. Vesne Buško.

Istraživanjem želimo  doznati ponešto o  specifičnim aspektima ponašanja i doživljavanja osoba koje provode vrijeme baveći se određenom aktivnošću. Budući da je igranje šaha aktivnost koja uključuje visok stupanj mentalne angažiranosti, posebno nam je zanimljivo istražiti to područje. Također, šah je zbog svojih karakteristika igra koja je vrlo zanimljiva za psihologiju kao znanost. Rezultati dobiveni u ovom istraživanju mogli bi imati značajnu spoznajnu vrijednost u određenim fundamentalnim i primijenjenim područjima psihologije, ali i praktičnu vrijednost za sve koji su na bilo koji način povezani s ovim sportom.

Zbog toga, molimo Vas da izdvojite 10-ak minuta svojeg vremena za sudjelovanje u ovom istraživanju. Vaš zadatak će biti da odgovorite na određeni broj  pitanja u upitnicima koji slijede.

Sudjelovati u istraživanju mogu osobe starije od 14 godina koje imaju hrvatski nacionalni šahovski rejting.

Ispunjavanje upitnika je u potpunosti dobrovoljno i imate pravo u svakom trenutku bez ikakvih posljedica odustati od sudjelovanja. Uvid u Vaše odgovore imat će isključivo istraživač, a podaci dobiveni primjenom upitnika analizirat će se i prikazivati isključivo na grupnoj razini te ih se ni na koji način neće moći povezati s Vama osobno. Dobiveni rezultati  koristit će se jedino u znanstvene svrhe, uz poštivanje svih pravila profesionalne etike psihologa.

Rješavanjem upitnika pristajete na sudjelovanje u istraživanju. Ako odlučite sudjelovati, molimo Vas da na pitanja odgovarate iskreno te da ne izostavite ni jedno pitanje. Detaljne upute i način odgovaranja nalaze se u upitniku, te Vas molimo da prije davanja odgovora pažljivo pročitate uputu i svaku tvrdnju.

Svoja pitanja ili komentare možete uputiti na e-mail adresu: islabek@ffzg.hr

Unaprijed zahvaljujemo na uloženom trudu i vremenu!