Anketni upitnik – Psihološko savjetovalište Sveučilišnog savjetovališnog centra u Rijeci


Poštovani/na kolega/ice!

Pred tobom se nalazi anketni upitnik kojim želim ispitati upoznatost studenata našeg Sveučilišta sa Psihološkim savjetovalištem Sveučilišnog savjetovališnog centra u Rijeci (u daljnjem tekstu Savjetovalište). Anketni upitnik izrađen je u svrhu provedbe evaluacijskog istraživanja za završni rad te za unaprijeđenje rada Psihološkog savjetovališta. Istraživanjem se nastoji ispitati uspješnost Savjetovališta u oglašavanju svojih djelatnosti i informiranju studenata, a upitnik je u potpunosti anoniman pa te molim za iskrene odgovore. Za rješavanje će ti biti potrebno 20 minuta. Hvala na sudjelovanju! 

Postoji 23 pitanja u ovom upitniku.

Informacija o privatnosti
Ovaj upitnik je anoniman.
Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u anketi. Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljeni zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za povezivanje tokena s danim odgovorima.