Studentsko vrednovanje kvalitete nastavnika i kolegija


Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zimski semestar 2018./2019.

SVRHA JE sumativne evaluacije studentska procjena učinkovitosti nastavnika u poučavanju. Takva procjena uključuje strukturu predmeta, nastavničko ponašanje i aktivnosti i njegov odnos prema studentima.

Vaši odgovori su važni jer će se koristiti za planiranje korektivnih mjera i mjera napredovanja. Vaši odgovori su anonimni, a pisani su komentari posebno važni jer mogu pomoći nastavniku da poboljša svoj budući rad. 

Općenito

Jedinstvena šifra
Kolika je razina Vaše nazočnosti na nastavi iz predmeta?
rijetko (do 30% nastave)
povremeno (30 – 70% nastave)
često (više od 70% nastave)

Nastavnica/nastavnik

Nastavnica/nastavnik je bila/bio pripremljena/pripremljen za predavanja.

u potpunosti se ne slažem
ne slažem se
slažem se
u potpunosti se slažem
ne mogu procijeniti

Nastavnica/nastavnik je predavala/predavao na meni razumljiv način.

u potpunosti se ne slažem
ne slažem se
slažem se
u potpunosti se slažem
ne mogu procijeniti

Nastavnica/nastavnik je koristila/koristio primjere koji su mi koristili za bolje razumijevanje gradiva.

u potpunosti se ne slažem
ne slažem se
slažem se
u potpunosti se slažem
ne mogu procijeniti

Nastavnica/nastavnik je predavala/predavao s entuzijazmom.

u potpunosti se ne slažem
ne slažem se
slažem se
u potpunosti se slažem
ne mogu procijeniti

Nastavnica/nastavnik je poticala/poticao interakciju.

u potpunosti se ne slažem
ne slažem se
slažem se
u potpunosti se slažem
ne mogu procijeniti

Nastavnica/nastavnik je davala/davao korisne povratne informacije o mome radu.

u potpunosti se ne slažem
ne slažem se
slažem se
u potpunosti se slažem
ne mogu procijeniti

Nastavnica/nastavnik se prema meni odnosila/odnosio s poštovanjem.

u potpunosti se ne slažem
ne slažem se
slažem se
u potpunosti se slažem
ne mogu procijeniti

Nastavnica/nastavnik je bila/bio otvoren prema gledištima studenata.

u potpunosti se ne slažem
ne slažem se
slažem se
u potpunosti se slažem
ne mogu procijeniti

Nastavnica/nastavnik je učinkovito koristila/koristio vrijeme predviđeno za nastavu.

u potpunosti se ne slažem
ne slažem se
slažem se
u potpunosti se slažem
ne mogu procijeniti

Nastavnica/nastavnik je bila/bio dostupan za konzultacije.

u potpunosti se ne slažem
ne slažem se
slažem se
u potpunosti se slažem
ne mogu procijeniti

Općenito sam zadovoljna/zadovoljan poučavanjem nastavnice/nastavnika.

u potpunosti se ne slažem
ne slažem se
slažem se
u potpunosti se slažem
ne mogu procijeniti

Općenito sam zadovoljna/zadovoljan odnosom nastavnice/nastavnika prema studenticama/studentima.

u potpunosti se ne slažem
ne slažem se
slažem se
u potpunosti se slažem
ne mogu procijeniti
Količina gradiva u predviđenom vremenu bila je:
prevelika
otprilike točna
premala
ne mogu procijeniti
Zadana ukupna količina rada/obveza bila je:
prevelika
otprilike točna
premala
ne mogu procijeniti
Ciljevi predmeta bili su jasni.
u potpunosti se ne slažem
ne slažem se
slažem se
u potpunosti se slažem
ne mogu procijeniti
Zahtjevi predmeta prema meni bili su jasni.
u potpunosti se ne slažem
ne slažem se
slažem se
u potpunosti se slažem
ne mogu procijeniti
Način vrednovanja tijekom semestra bio je usklađen s izvedbenim planom nastave.
u potpunosti se ne slažem
ne slažem se
slažem se
u potpunosti se slažem
ne mogu procijeniti
Kako bi se ovaj predmet mogao poboljšati?

Kako bi se ova/ovaj nastavnica/nastavnik mogao poboljšati?