Opširnije

kvaliteta zivota studenata u hrvatskoj


Poštovani,

molimo Vas za suradnju u istraživanju čiji je predmet kvaliteta života studenata u Republici Hrvatskoj. Cilj istraživanja je utvrđivanje zadovoljstva studenata studijem i studiranjem, životnog stila i zdravstvenih rizika. Molimo Vas da svojim sudjelovanjem doprinesete dobivanju uvida u kvalitetu života studenata i iskreno odgovorite na postavljena pitanja. Istraživanje je odobrilo Etičko povjerenstvo Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Sudjelovanje u istraživanju je anonimno što znači da će se podaci koristiti samo u skupnom obliku za statističke obrade i neće se analizirati na razini pojedinačnih odgovora.
Popunjavanjem ankete dajete istraživačima Vaš pristanak da podatke koriste isključivo u navedene istraživačke svrhe.

Za popunjavanje ankete je potrebno 10 do 15 minuta.
Rezultati istraživanja će biti dostupni na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta: www.erf.unizg.hr.


  Prof.dr.sc. Irma Kovčo Vukadin i suradnici,
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.

Ako imate pitanja vezana uz istraživanje, možete nas kontaktirati putem e-maila: irmakv@erf.hr

  Informacija o privatnosti
Ova anketa je anonimna.
Zapis s Vašim odgovorima na anketu ne sadrži nikakve informacije o Vama, osim u slučaju da neko pitanje to od Vas eksplicitno traži. Ako ste koristili token kako biste pristupili ovom upitniku, budite sigurni da s Vašim odgovorima token nije snimljen. Ovi podaci drže se u drugoj bazi podataka, a pohranjena je samo informacija jeste li (ili niste) kompletirali upitnik. Ne postoji način da se tokeni povežu s odgovorima iz ovog upitnika.