Povezanost određenih crta ličnosti i kvalitete odnosa s drugima


Poštovani,

molim Vas da sudjelujete u istraživanju o povezanosti nekih osobina ličnosti i kvalitete odnosa s drugima. Istraživanje provodi studentica psihologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu u svrhu izrade diplomskog rada. Sudjelovanje u ovom istraživanju je anonimno, što znači da ne postoji način da se podaci u upitniku povežu s Vama osobno. Povjerljivost informacija u istraživanju je zajamčena, a pristup podacima imat će samo istraživači. Rezultati ovog istraživanja koristit će se isključivo u znanstvenoistraživačke svrhe. Razina stresa i/ili neugode u ovom istraživanju nije veća od one koju doživljavate u uobičajenim svakodnevnim situacijama.

Sudjelovanje u ovom istraživanju je dobrovoljno i možete odustati u svakom trenutku bez ikakvih posljedica. Molim Vas da odgovarate što iskrenije možete. Vaše mišljenje mi je izuzetno važno, stoga Vas molim za sudjelovanje u ovom istraživanju.

Popunjavanjem ovog upitnika pristajete sudjelovati u navedenom istraživanju.

Ukoliko Vas zanimaju rezultati istraživanja ili imate kakvih primjedbi, molim Vas da se javite na e-mail: jmehulic@ffzg.hr

Ispunjavanje upitnika traje oko 15 minuta.

Unaprijed Vam zahvaljujem na vremenu kojeg ste odlučili odvojiti za ispunjavanje ovog upitnika. Nadam se da će Vam sudjelovanje biti zanimljivo!

Postoji 17 pitanja u ovom upitniku.

Informacija o privatnosti
Ovaj upitnik je anoniman.
Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u anketi. Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljeni zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za povezivanje tokena s danim odgovorima.