Anketa za procjenu Uprave


Postoji 4 pitanja u ovom upitniku.

Informacija o privatnosti
Ovaj upitnik je anoniman.
Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u anketi. Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljeni zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za povezivanje tokena s danim odgovorima.

Prva grupa pitanja

 Molim odaberite jedan od ponuđenih odgovora
Administrativna služba je uvijek dostupna.
Uglavnom ne
Ponekad
Uglavnom da
Poznajem sve članove stručne službe i Uprave.
Uglavnom ne
Ponekad
Uglavnom da
Bez obzira na moje radno vrijeme, uvijek mogu obaviti poslove vezane za Upravu
Uglavnom ne
Ponekad
Uglavnom da
Nastava je dobro organizirana.
Uglavnom ne
Ponekad
Uglavnom da