Sudjelovanje učenika u školi


Dragi učenici,
pokrenuli smo ovu online anketu o poštivanju mišljenja i aktivnog sudjelovanja (participacije) učenika u donošenju odluka u školi kako bismo bolje upoznali situaciju u školama u Hrvatskoj u odnosu na tu temu. Anketa je namijenjena svim učenicima srednjih škola u Republici Hrvatskoj
Važno nam je upravo od vas učenika saznati kako doživljavate participaciju učenika u školi, koja su vaša iskustva na tu temu i imate li kakvih prijedloga za nas stručnjake kako bolje iskoristiti mogućnosti koje školi stoje na raspolaganju. Zanima nas kako vi učenici vidite mogućnost sudjelovanja u iznošenju vlastitog mišljenja i eventualnom odlučivanju kada se radi o temama u školi koje su važne za vas učenike.
Upitnik je potpuno anoniman, nigdje ne morate upisivati svoje ime, pa vas stoga molimo za iskrenost u odgovaranju. Zato i koristimo online anketu da u svom odgovaranju možete biti potpuno sigurni da nitko neće znati tko je ispunio tu anketu.
Odgovori na pitanja mogu biti ponuđeni što znači da trebate označiti odgovor s kojim se slažete. Osim toga, na neka pitanja odgovori su otvoreni, a to znači da upišete svoj odgovor u predviđeno mjesto. Prosječno trajanje ispunjavanja ankete je desetak minuta.
Zahvaljujemo vam unaprijed na suradnji.

Voditeljica tima koji se bavi istraživanjem prava djece, Nivex Koller-Trbović
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Postoji 21 pitanja u ovom upitniku.

Informacija o privatnosti
Ovaj upitnik je anoniman.
Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u anketi. Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljeni zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za povezivanje tokena s danim odgovorima.