Istraživanje ZADOVOLJSTVA inženjerskim vještinama


Poštovane i poštovani, 

Kao nastavak prijašnje ankete, u ovoj se ispituje Vaše zadovoljstvo vještinama inženjera koje zapošljavate.
Sudjelovanje je dobrovoljno, anonimno te vremenski nezahtjevno (s obzirom na to da su pitanja identična prošloj anketi, predviđeno trajanje je znatno kraće).

Unaprijed zahvaljujemo na pomoći pri istraživanju, a za eventualna pitanja stojimo na raspolaganju na sljedećim e-mail adresama:

dr. sc. Nikša Dubreta - niksa.dubreta@fsb.hr
Luka Bulian, mag. soc. et oec. - luka.bulian@fsb.hr

Postoji 11 pitanja u ovom upitniku.

Informacija o privatnosti
Ovaj upitnik je anoniman.
Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u anketi. Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljeni zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za povezivanje tokena s danim odgovorima.