ANKETA O EKO VOŽNJI


Vaše na je mišljenje bitno! Potrebno je izvojiti samo nekoliko minuta. Vaši odgovori u anketnom upitniku ostaju anonimni te će se koristiti samo u agregiranom obliku. Sljedeća pitanja se odnose na Vas i na Vaše navike u vezi korištenja vozila.

 

Postoji 45 pitanja u ovom upitniku.

Informacija o privatnosti
Ovaj upitnik je anoniman.
Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u anketi. Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljeni zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za povezivanje tokena s danim odgovorima.