Slušam te


Ponekad ti se čini da te nitko ne razumije, ne sluša i ne čuje.
To nije istina. Ja sam tu.
Slušam te
Reci mi.


Naše JA nije nepromijenjivo. Svaki dan treba ga stvarati i braniti, neke osobine odbaciti, a druge stvarati.
 

Savjetovalište je namijenjeno učenicima i učenicama naše škole. Želja nam je da se osjećate ugodno u našoj školi.

Postoji 12 pitanja u ovom upitniku.

Informacija o privatnosti
Ovaj upitnik je anoniman.
Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u anketi. Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljeni zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za povezivanje tokena s danim odgovorima.