Opširnije

Iskustvo / rad s probacijskom službom, stavovi o kriminalu i otpornost stručnjaka


Poštovani,
ljubazno Vas molimo za sudjelovanje u istraživanju kojim se nastoji steći uvid u dosadašnji razvoj probacijske službe kroz frekventnost i kvalitetu stručne komunikacije s relevantnim dionicima te stavove stručnjaka kaznenog pravosuđa prema kažnjavanju i njihovu otpornost.
Sudjelovanje u istraživanju je anonimno i dobrovoljno, a rezultati će biti korišteni u skupnom obliku u svrhu statističkih analiza. Rezultati istraživanja će biti prezentirani na XXVIII. savjetovanju Hrvatskog udruženja za kazneno pravo i praksu u prosincu 2015. godine.
Za popunjavanje upitnika je potrebno 10 - 15 minuta.
Voditeljica istraživanja
prof.dr.sc. Irma Kovčo Vukadin
Odsjek za kriminologiju, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Postoji 50 pitanja u ovom upitniku.
  Informacija o privatnosti
Ova anketa je anonimna.
Zapis s Vašim odgovorima na anketu ne sadrži nikakve informacije o Vama, osim u slučaju da neko pitanje to od Vas eksplicitno traži. Ako ste koristili token kako biste pristupili ovom upitniku, budite sigurni da s Vašim odgovorima token nije snimljen. Ovi podaci drže se u drugoj bazi podataka, a pohranjena je samo informacija jeste li (ili niste) kompletirali upitnik. Ne postoji način da se tokeni povežu s odgovorima iz ovog upitnika.