Anketa o tzv. "odljevu mozgova"


 

Poštovani/a,

pred Vama se nalazi anketni upitnik namijenjen ispitivanju mišljenja studenata Sveučilišta u Zagrebu o odlasku visokoobrazovanih stručnjaka, znanstvenika i intelektualaca iz Hrvatske. Ovo se istraživanje, o tzv. „odljevu mozgova“, provodi u sklopu kolegija Istraživački projekt, na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ova je anketa potpuno anonimna, a dobiveni rezultati bit će korišteni isključivo u nastavno-znanstvene svrhe, i to u zbirnom obliku (postotci, prosjeci i sl.) te se nikada neće analizirati na razini pojedinog ispitanika. Napominjemo kako je provođenje istraživanja u skladu sa znanstvenom etikom što je potvrđeno i od strane Povjerenstva Odsjeka za sociologiju za ocjenu etičnosti istraživanja.

Molimo Vas da ispunite cijeli upitnik jer nam u suprotnom Vaša anketa nije od pomoći. Međutim, ako baš nikako ne možete odgovoriti na određeno pitanje, možete ga ostaviti bez odgovora.

Ako imate određena pitanja ili komentare slobodno se obratite na e-mail adrese: lbosnjak@ffzg.hr, bsimac@ffzg.hr ili ftrbojev@ffzg.hr.

Za ispunjavanje cjelokupne ankete trebat će Vam otprilike 15 minuta.

Unaprijed Vam na sudjelovanju zahvaljuju Vaša kolegica i kolege, studenti 2. godine diplomskog studija Sociologije, Lucija Bošnjak, Bruno Šimac i Filip Trbojević.

Postoji 40 pitanja u ovom upitniku.

Informacija o privatnosti
Ovaj upitnik je anoniman.
Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u anketi. Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljeni zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za povezivanje tokena s danim odgovorima.