Prijava na Javni poziv za za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2020. godini


Poziv se raspisuje s ciljem poticanja razvoja športske infrastrukture te zadovoljavanja javnih potreba u športu kroz izgradnju nove, poticanje i planiranje rekonstrukcije postojeće te opremanje športske infrastrukture na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sa svrhom promicanja športa jer je športska infrastruktura kao takva od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te prepoznata u Nacionalnom programu športa 2019. – 2020., Općem cilju 4 „Uspostaviti sustavan i racionalan pristup upravljanja održivom športskom infrastrukturom“, Posebnom cilju 4.1. „Uspostaviti mrežu održivih športskih građevina“, Posebnom cilju 4.2. „Prilagoditi broj i opremljenost športskih građevina stvarnim potrebama u športu“ te Posebnom cilju 4.3. „Povećati broj športskih građevina i obnoviti postojeću športsku infrastrukturu“.

Postoji 35 pitanja u ovom upitniku.