Anketa o odnosu muškaraca i žena u današnjem društvu


Poštovani/a,

pred Vama se nalazi anketni upitnik kojim želimo ispitati stavove studenata Sveučilišta u Zagrebu o odnosu muškaraca i žena u današnjem društvu.

S obzirom na to da se neka pitanja mogu smatrati osjetljivima, želimo naglasiti da se Vaši odgovori ni na koji način neće i ne mogu povezati s Vama osobno te Vam jamčimo potpunu povjerljivost i anonimnost svih iznesenih podataka, odnosno IP adresa Vašeg računala se neće nigdje bilježiti. Vaši odgovori bit će dostupni samo autorima projekta. Rezultati će se predstaviti u znanstvenim radovima i to isključivo u zbirnom obliku (postotci, prosjeci i sl.), to jest nikada se neće analizirati na razini pojedinog ispitanika. Također, želimo napomenuti kako je istraživanje dobilo dopusnicu Povjerenstva Odsjeka za sociologiju za prosudbu etičnosti istraživanja.

Vaše sudjelovanje je u potpunosti anonimno i dobrovoljno. Ako ne želite dati odgovor na neko od neobvezatnih pitanja, možete ga preskočiti. Također, u svakom trenutku možete i odustati od ispunjavanja anketnog upitnika. Unatoč tome, molimo Vas da samostalno i iskreno odgovorite na sva ponuđena pitanja jer ćete time doprinijeti boljem razumijevanju proučavanog fenomena.

Ako imate određena pitanja ili komentare slobodno se obratite na e-mail adresu: bsimac@ffzg.hr.

Postoji 14 pitanja u ovom upitniku.

Informacija o privatnosti
Ovaj upitnik je anoniman.
Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u anketi. Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljeni zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za povezivanje tokena s danim odgovorima.