Anketa za procjenu preferencija mobilnih uređaja


 Poštovani, molimo vas da u slijedećem upitniku odgovorite na sva pitanja vezano za vaše omiljene vrste mobilnih uređaja i njihove performanse. Anketa je u potpunosti anonimna.

Postoji 15 pitanja u ovom upitniku.

Informacija o privatnosti
Ovaj upitnik je anoniman.
Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u anketi. Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljeni zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za povezivanje tokena s danim odgovorima.