Studenti i studentice UNIZG-a i njihovo slobodno vrijeme


 

Poštovani/a,

 

pred vama se nalazi anketni upitnik nastao u sklopu kolegija Istraživački projekt koji se provodi na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Anketnim upitnikom želimo ispitati načine provođenja slobodnog vremena i sklonosti određenim oblicima takozvanog rizičnog ponašanja studenta Sveučilišta u Zagrebu. Za ispunjavanje cjelokupne ankete trebat će vam otprilike 20 minuta. S obzirom na to da se neka pitanja mogu smatrati osjetljivima, želimo posebno naglasiti da se vaši odgovori se ni na koji način neće i ne mogu povezati s vama osobno te vam jamčimo potpunu povjerljivost i anonimnost svih iznesenih podataka. Online anketni sustav ne prati i ne prikuplja IP adrese s kojih se pristupa upitniku.


Vaši odgovori bit će dostupni samo istraživačima/icama koji/e sudjeluju u projektu. Rezultati će se predstaviti u znanstvenim radovima i to isključivo u zbirnom obliku (postotci, prosjeci i sl.), tj. nikad se neće analizirati na razini pojedinog ispitanika. Također, provođenje istraživanja u skladu je sa znanstvenom etikom što je potvrđeno od strane Povjerenstva Odsjeka za sociologiju za ocjenu etičnosti istraživanja. Vaše sudjelovanje je u potpunosti dobrovoljno i sve do kraja upitnika možete odustati (poništiti unos podataka), ali mi vas molimo da iskreno odgovorite na sva pitanja. Smatramo da biste time, osim pomoći nama - vašim kolegicama i kolegama, doprinijeli kvalitetnijem ocrtavanju "studentskog života".

 

Ukoliko imate određena pitanja ili komentare slobodno se obratite na e-mail adresu istrazivacki.projekt2015@gmail.com 

Hvala vam na sudjelovanju! 


Potvrdom "Sljedeće" potvrđujete da studirate na nekom od preddiplomskih i diplomskih ili integriranih studija Sveučilištu u Zagrebu i pristupate upitniku

Postoji 49 pitanja u ovom upitniku.

Informacija o privatnosti
Ovaj upitnik je anoniman.
Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u anketi. Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljeni zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za povezivanje tokena s danim odgovorima.