ODREDNICE INTERESA STUDENATA ZA DRUŠTVENO KORISNO UČENJENa Filozofskom fakultetu u Zagrebu osniva se Centar za razvoj karijera kojem je cilj, kroz razvoj generičkih te specifičnih znanja i vještina, dodatno osposobiti studente za potrebe tržišta rada. Jedan od kolegija koji će se nuditi u sklopu modula „Upravljanje društvenim promjenama“ je i kolegij Društveno korisno učenje“.  

Društveno korisno učenje (eng. Service learning) je nastavna metoda koja studentima različitih studija omogućuje da kroz timski rad u malim grupama - radeći na razvoju i provedbi projekta kojim se rješava konkretan društveni problem - primjenjuju i pospješuju znanja i vještine stečene kroz studij, dodatno usvajaju nova znanja i vještine potrebne za buduće tržište rada te ostvaruju iskustvo i kontakte važne za njihovu buduću karijeru.
Društveno korisno učenje razlikuje se od volontiranja - jer osigurava kritičko mišljenje i produbljuje akademsko znanje studenata, ali i od prakse - jer se, osim primjene stečenih znanja i vještina, usmjerava i na usvajanje novih znanja i vještina; a sve to na podjednaku korist studenata i društvene zajednice.

Budući da Centar za razvoj karijera FFZG planira uspostaviti suradnju s drugim visokoškolskim institucijama u Republici Hrvatskoj, ovim istraživanjem željeli bismo ispitati u kojoj je mjeri studentska populacija u RH zainteresirana za sudjelovanje u projektima društveno korisnog učenja te ispitati neke odrednice trenutne razine interesa za društveno korisno učenje.


Sudjelovanje u ovom istraživanju je anonimno, a povjerljivost informacija je zajamčena. Ispunjavanje upitnika procjenjuje se na oko 15 minuta. Sudjelovanje u istraživanju je dobrovoljno i u bilo kojem trenutku možete od njega odustati bez ikakvih posljedica.


Ukoliko ste trenutno student/ica na nekoj visokoškolskoj instituciji u RH, molimo Vas da pritiskom na tipku "sljedeće" pristanete na dobrovoljno sudjelovanje u ovom istraživanju i započnete s ispunjavanjem upitnika.


Ukoliko će Vas zanimati rezultati ovog istraživanja ili bilo koje informacije vezane uz Centar za razvoj karijera na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, javite se na: kmstanke@ffzg.hr

Postoji 33 pitanja u ovom upitniku.

Informacija o privatnosti
Ovaj upitnik je anoniman.
Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u anketi. Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljeni zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za povezivanje tokena s danim odgovorima.