Obrazac za prijavu na natječaj za Studentskog pravobranitelja FOI-ja


Skupština Studentskog zbora Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu (SZFOI), sukladno čl. 17. st. 1 Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/2007), donijela je 6. veljače 2020. odluku na temelju koje se raspisuje

natječaj

za Studentskog pravobranitelja
na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu.


Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati, uz ograničenja iz čl. 14 st. 3 Zakona, kako bi sudjelovali u natječaju za obavljanje poslova Studentskog pravobranitelja su:

  • da su studenti ili studentice Fakulteta organizacije i informatike (s izuzetkom studenata i studentica prvih godina studija);

  • da su spremni kontinuirano i aktivno pratiti pravilnike, njihove izmjene te odluke donesene na Fakultetu s ciljem pružanja savjetodavne usluge studentima u vezi pitanja studiranja na Fakultetu;

  • da su spremni s ciljem rješavanja studentskih problema posredovati između studenata i nastavnog osoblja na Fakultetu;

  • da se vode zadaćama propisanim čl. 17. st. 3 Zakona.

Dokumentacija koju je uz prijavu na natječaj potrebno priložiti je motivacijsko pismo u kojem je obrazloženo što kandidata čini sposobnim za obavljanje funkcije Studentskog pravobranitelja.

Ovaj online obrazac način je prijave na navedeni natječaj koji je objavljen na Facebook stranici SZFOI i oglasnoj ploči SZFOI. Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

Rok za prijavu na Natječaj i predaju tražene dokumentacije je 23:55 h 24. veljače 2020. Zaprimljene prijave razmotrit će povjerenstvo sastavljeno od članova Studentskog zbora FOI-ja zaključno s 27. veljače 2020. te će se, prema potrebi, nakon toga obaviti razgovor s užim krugom kandidata.

Rezultati Natječaja bit će objavljeni na web-stranicama Fakulteta organizacije i informatike, Facebook stranici Studentskog zbora FOI-ja, i oglasnoj ploči Studentskog zbora FOI-ja, najkasnije 28. veljače 2020.

Za sva pitanja u vezi Natječaja nadležan je Studentski zbor FOI.


U nastavku slijedi online obrazac za prijavu na natječaj za studentskog pravobranitelja na Fakultetu organizacije i informatike, kojeg provodi Studentski zbor Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.

Ispunjavanje upitnika i konačno slanje rezultata korištenjem ovog obrasca podrazumijeva prijavu na navedeni natječaj.

Postoji 11 pitanja u ovom upitniku.

Osobni podaci

Ovaj dio obrasca od Vas zahtijeva odgovaranje podacima koji se mogu smatrati osobnim podacima. Svi podaci skupljeni ovim obrascem koristit će se isključivo za potrebe navedenog natječaja u organizaciji SZFOI te neće biti korišteni u treće svrhe ili prosljeđivani trećim osobama.

Svi traženi podaci odnose se na kandidata/kandidatkinju.

Ime
Prezime
Godina rođenja

JMBAG
 Unesite svoj JMBAG u obliku xxxxxxxxxx
Vrsta studija
Preddiplomski
Diplomski
Stručni
Smjer studija
Godina studija

Broj mobitela
Adresa e-pošte

Motivacijsko pismo

Ovdje je potrebno prenijeti napisano i potpisano motivacijsko pismo u kojem je obrazloženo što kandidata čini sposobnim za obavljanje funkcije Studentskog pravobranitelja.
Motivacijsko pismo
 Potpisano motivacijsko pismo potrebno je predati u PDF formatu.

Obrada podataka

Pristajem na prikupljanje i obradu gore unesenih podataka za potrebe prijave na natječaj za Studentskog pravobranitelja FOI-ja u sklopu čega će biti iskorišteni za evaluaciju i procjenu moje podnesene prijave.

Shvaćam i prihvaćam da će moji prikupljeni kontakt podaci biti korišteni isključivo za komunikaciju neophodnu za provedbu postupka predmetnog natječaja, a prikupljena dokumentacija za neometano provođenje postupka predmetnog natječaja.

Studentski zbor Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu obvezuje se pružati zaštitu osobnih podataka korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (EU). Suglasnost se može opozvati u bilo koje vrijeme slanjem zahtjeva na e-mail adresu stud_zbor@foi.hr ili pisanim zahtjevom na adresu Fakulteta. Osobni podaci se ne prenose u treću državu ili međunarodnu organizaciju.

Slažem se s gore navedenom izjavom.