Što mislite o TV prodaji?


Ovam anketom želimo saznati Vaše mišljenje o TV prodaji, jeste li štogod kupili, kakva su Vam iskustva ili namjeravate li nešto kupiti tim putem.

Molimo Vas da izdvojite par minuta Vašeg vremena i pomognete nam u ovom malom istraživanju.

Postoji 14 pitanja u ovom upitniku.

Informacija o privatnosti
Ovaj upitnik je anoniman.
Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u anketi. Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljeni zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za povezivanje tokena s danim odgovorima.