Opširnije

Istraživanje o uporabi i percepciji besplatnih online titlova


Cilj je ovog anketnog upitnika ispitati razmjere uporabe besplatnih i javno dostupnih titlova koje izrađuju prevoditelji-volonteri (tzv. "fansub" titlova) te stavove potencijalne i stvarne publike prema takvim proizvodima u odnosu na titlove koje izrađuju plaćeni prevoditelji. Upitnik je podijeljen na dvije cjeline. Prva obuhvaća demografske podatke ispitanika, a druga je posvećena tematici istraživanja. Sudjelovanje u istraživanju je dobrovoljno.


Postoji 19 pitanja u ovom upitniku.
  Informacija o privatnosti
Ova anketa je anonimna.
Zapis s Vašim odgovorima na anketu ne sadrži nikakve informacije o Vama, osim u slučaju da neko pitanje to od Vas eksplicitno traži. Ako ste koristili token kako biste pristupili ovom upitniku, budite sigurni da s Vašim odgovorima token nije snimljen. Ovi podaci drže se u drugoj bazi podataka, a pohranjena je samo informacija jeste li (ili niste) kompletirali upitnik. Ne postoji način da se tokeni povežu s odgovorima iz ovog upitnika.