Opširnije

Anketni upitnik – Psihološko savjetovalište Sveučilišnog savjetovališnog centra u Rijeci


Poštovani/na kolega/ice!

Pred tobom se nalazi anketni upitnik kojim želim ispitati upoznatost studenata našeg Sveučilišta sa Psihološkim savjetovalištem Sveučilišnog savjetovališnog centra u Rijeci (u daljnjem tekstu Savjetovalište). Anketni upitnik izrađen je u svrhu provedbe evaluacijskog istraživanja za završni rad te za unaprijeđenje rada Psihološkog savjetovališta. Istraživanjem se nastoji ispitati uspješnost Savjetovališta u oglašavanju svojih djelatnosti i informiranju studenata, a upitnik je u potpunosti anoniman pa te molim za iskrene odgovore. Za rješavanje će ti biti potrebno 20 minuta. Hvala na sudjelovanju! 


Postoji 23 pitanja u ovom upitniku.
  Informacija o privatnosti
Ova anketa je anonimna.
Zapis s Vašim odgovorima na anketu ne sadrži nikakve informacije o Vama, osim u slučaju da neko pitanje to od Vas eksplicitno traži. Ako ste koristili token kako biste pristupili ovom upitniku, budite sigurni da s Vašim odgovorima token nije snimljen. Ovi podaci drže se u drugoj bazi podataka, a pohranjena je samo informacija jeste li (ili niste) kompletirali upitnik. Ne postoji način da se tokeni povežu s odgovorima iz ovog upitnika.