Opširnije

Ponašanje studenata kao potrošača


 Ovom anketom želi se ispitati ponašanje studenata prilikom kupnje proizvoda i usluga.

Samo registrirane osobe imaju pravo pristupa upitniku.

Ukoliko želite sudjelovati u ispunjavanju upitnika morate se registrirati.
Unesite tražene podatke, te na e-mail koji ste naveli zaprimiti ćete daljnje upute.

Ime:
Prezime:
E-mail adresa:
Sigurnosno pitanje: