Opširnije

Anketa o sektorskim vijećima


Uključite se u odabir prioritetnih sektorskih vijeća!

Poštovane/i, molimo vas da sudjelovanjem u on-line anketi odaberete sektorska vijeća za koja smatrate da pripadaju sektorima od najvećeg gospodarskog značaja za Republiku Hrvatsku. Vašim sudjelovanjem pomoći ćete strateškoj izgradnji Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Upitnik se sastoji od jednog pitanja s višestrukim izborom i za njegovo popunjavanje dovoljno je nekoliko minuta. Podaci dobiveni ovom anketom koristit će se u donošenju odluke o tome koja sektorska vijeća prva uspostaviti s obzirom na relevantnost sektora kojem pripadaju, a koji ima najveći potencijal za gospodarski razvoj Republike Hrvatske. Molimo Vas da proslijedite ovaj poziv i poveznicu na anketu svima zainteresiranima.
Postoji 1 pitanje u ovom upitniku
  Informacija o privatnosti
Ova anketa je anonimna.
Zapis s Vašim odgovorima na anketu ne sadrži nikakve informacije o Vama, osim u slučaju da neko pitanje to od Vas eksplicitno traži. Ako ste koristili token kako biste pristupili ovom upitniku, budite sigurni da s Vašim odgovorima token nije snimljen. Ovi podaci drže se u drugoj bazi podataka, a pohranjena je samo informacija jeste li (ili niste) kompletirali upitnik. Ne postoji način da se tokeni povežu s odgovorima iz ovog upitnika.