Molimo pričekajte...
0%

Anketa-Koliko ste tjelesno aktivni?

Ukupan broj zapisa u upitniku : 272

Rezultati
Broj zapisa u ovom upitu:384
Ukupan broj zapisa u upitniku:384
Postotak totala:100.00%
Sažetak polja za 01
Odaberite spol
Odgovor Broj Postotak
ženskog (F) 197 51.30%  
muškog (M) 169 44.01%  
Bez odgovora 16 4.17%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 2 0.52%  

Sažetak polja za 02
Koliko imate godina?
Odgovor Broj Postotak
12-18 (A1) 30 7.81%  
18-25 (A2) 175 45.57%  
25-30 (A3) 46 11.98%  
30-40 (A4) 50 13.02%  
40-55 (A5) 37 9.64%  
Ostalo 8 2.08%  
Bez odgovora 2 0.52%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 36 9.38%  

Sažetak polja za 03:
Koliko ste visoki ?
Kalkulacija Rezultat
Broj 338
Suma 13045495.17
Standarna devijacija 669570.65
Srednja vrijednost 38596.14
Minimum 1.56
1. kvartil (Q1) 167
2. kvartil (Medijan) 173
3. kvartil (Q3) 180
Maksimum 12321321
Prazna polja nisu uzeta u izračun
Q1 i Q3 su izračunati koristeći minitab metodu
Sažetak polja za 04:
Koliko iznosi vaša tjelesna težina ?
Kalkulacija Rezultat
Broj 334
Suma 148393.66999999998
Standarna devijacija 6727.91
Srednja vrijednost 444.29
Minimum 1.67
1. kvartil (Q1) 59
2. kvartil (Medijan) 70
3. kvartil (Q3) 82
Maksimum 123213
Prazna polja nisu uzeta u izračun
Q1 i Q3 su izračunati koristeći minitab metodu
   
Sažetak polja za 05(SQ001)
Bavite li se kakvom fizičkom aktivnošću ili sportom ?
[Trčanje]
Odgovor Broj Postotak Suma
1 (1) 57 22.18% 37.74%
2 (2) 40 15.56%  
3 (3) 40 15.56% 15.56%
4 (4) 27 10.51%  
5 (5) 36 14.01% 24.51%
Suma (Odgovori)200100.00%100.00%
Broj slučajeva327100.00% 
Bez odgovora 127 33.07%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 57 14.84%  
Aritmetička sredina  2.73 
Standarna devijacija 1.46 

   
Sažetak polja za 05(SQ002)
Bavite li se kakvom fizičkom aktivnošću ili sportom ?
[Biciklizam]
Odgovor Broj Postotak Suma
1 (1) 66 27.16% 45.27%
2 (2) 44 18.11%  
3 (3) 38 15.64% 15.64%
4 (4) 21 8.64%  
5 (5) 17 7.00% 15.64%
Suma (Odgovori)186100.00%100.00%
Broj slučajeva327100.00% 
Bez odgovora 141 36.72%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 57 14.84%  
Aritmetička sredina  2.35 
Standarna devijacija 1.31 

   
Sažetak polja za 05(SQ003)
Bavite li se kakvom fizičkom aktivnošću ili sportom ?
[Plivanje]
Odgovor Broj Postotak Suma
1 (1) 77 34.53% 53.81%
2 (2) 43 19.28%  
3 (3) 24 10.76% 10.76%
4 (4) 7 3.14%  
5 (5) 15 6.73% 9.87%
Suma (Odgovori)166100.00%100.00%
Broj slučajeva327100.00% 
Bez odgovora 161 41.93%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 57 14.84%  
Aritmetička sredina  2.04 
Standarna devijacija 1.26 

   
Sažetak polja za 05(SQ004)
Bavite li se kakvom fizičkom aktivnošću ili sportom ?
[Teretana]
Odgovor Broj Postotak Suma
1 (1) 71 29.46% 40.66%
2 (2) 27 11.20%  
3 (3) 29 12.03% 12.03%
4 (4) 22 9.13%  
5 (5) 35 14.52% 23.65%
Suma (Odgovori)184100.00%100.00%
Broj slučajeva327100.00% 
Bez odgovora 143 37.24%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 57 14.84%  
Aritmetička sredina  2.58 
Standarna devijacija 1.55 

   
Sažetak polja za 05(SQ005)
Bavite li se kakvom fizičkom aktivnošću ili sportom ?
[Hodanje]
Odgovor Broj Postotak Suma
1 (1) 23 7.82% 13.61%
2 (2) 17 5.78%  
3 (3) 49 16.67% 16.67%
4 (4) 53 18.03%  
5 (5) 95 32.31% 50.34%
Suma (Odgovori)237100.00%100.00%
Broj slučajeva327100.00% 
Bez odgovora 90 23.44%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 57 14.84%  
Aritmetička sredina  3.76 
Standarna devijacija 1.31 

   
Sažetak polja za 05(SQ006)
Bavite li se kakvom fizičkom aktivnošću ili sportom ?
[Ostale fizičke aktivnosti]
Odgovor Broj Postotak Suma
1 (1) 36 13.74% 23.28%
2 (2) 25 9.54%  
3 (3) 47 17.94% 17.94%
4 (4) 34 12.98%  
5 (5) 63 24.05% 37.02%
Suma (Odgovori)205100.00%100.00%
Broj slučajeva327100.00% 
Bez odgovora 122 31.77%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 57 14.84%  
Aritmetička sredina  3.31 
Standarna devijacija 1.46 

   
Sažetak polja za 06
Koliko  puta tjedno provodite vježbe na podu (trbušnjaci, sklekovi)  najmanje u trajanju od 10 minuta ?
Odgovor Broj Postotak Suma
1 (1) 136 35.60% 48.43%
2 (2) 49 12.83%  
3 (3) 56 14.66% 14.66%
4 (4) 27 7.07%  
5 (5) 49 12.83% 19.90%
Suma (Odgovori)317100.00%100.00%
Broj slučajeva319100.00% 
Bez odgovora 2 0.52%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 65 16.93%  
Aritmetička sredina  2.38 
Standarna devijacija 1.48 

Sažetak polja za 07
Penjem se stepenicama umjesto da koristim dizalo ili pokretne stepenice, svaki drugi dan ili više
Odgovor Broj Postotak
Da (Y) 237 61.72%  
Ne (N) 77 20.05%  
Bez odgovora 0 0.00%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 70 18.23%  

   
Sažetak polja za 08
Ako se ne bavite tjelesnom aktivnošću , koji je glavni razlozi tome?
Odgovor Broj Postotak Suma
1 (1) 22 5.79% 36.32%
2 (2) 116 30.53%  
3 (3) 18 4.74% 4.74%
4 (4) 50 13.16%  
5 (5) 96 25.26% 38.42%
Suma (Odgovori)302100.00%100.00%
Broj slučajeva306100.00% 
Bez odgovora 4 1.04%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 78 20.31%  
Aritmetička sredina  3.27 
Standarna devijacija 1.43 

Sažetak polja za 09
Koristite li prijevozna sredstva za kratke relacije (cca 5 km maximum) ?
Odgovor Broj Postotak
Da (Y) 140 36.46%  
Ne (N) 156 40.62%  
Bez odgovora 1 0.26%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 87 22.66%  

Sažetak polja za 10
Dali ste pušač ?
Odgovor Broj Postotak
Da (Y) 91 23.70%  
Ne (N) 205 53.39%  
Bez odgovora 0 0.00%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 88 22.92%  

Sažetak polja za 11
Konzumirate li alkohol?
Odgovor Broj Postotak
Da (Y) 158 41.15%  
Ne (N) 138 35.94%  
Bez odgovora 0 0.00%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 88 22.92%  

Sažetak polja za 12
Dali ste svjesni rizika od oboljenja ne bavljenjem bilo kakve tjelesne aktivnosti ?
Odgovor Broj Postotak
Da (Y) 264 68.75%  
Ne (N) 29 7.55%  
Bez odgovora 0 0.00%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 91 23.70%  

Sažetak polja za 13
Bolujete li od kakvih bolesti ?
Odgovor Broj Postotak
Da (Y) 35 9.11%  
Ne (N) 257 66.93%  
Bez odgovora 0 0.00%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 92 23.96%  

Sažetak polja za 14
Da li uz fizičku aktivnost kombinirate i konzumiranje zdrave prehrane?
Odgovor Broj Postotak
Da (Y) 172 44.79%  
Ne (N) 119 30.99%  
Bez odgovora 0 0.00%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 93 24.22%  

   
Sažetak polja za 15(SQ001)
Što činite po pitanju smanjenja stresa ?
[nemam stresa]
Odgovor Broj Postotak Suma
1 (1) 118 31.22% 41.01%
2 (2) 37 9.79%  
3 (3) 56 14.81% 14.81%
4 (4) 29 7.67%  
5 (5) 39 10.32% 17.99%
Suma (Odgovori)279100.00%100.00%
Broj slučajeva285100.00% 
Bez odgovora 6 1.56%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 99 25.78%  
Aritmetička sredina  2.41 
Standarna devijacija 1.46 

   
Sažetak polja za 15(SQ002)
Što činite po pitanju smanjenja stresa ?
[bavim se rekreatvinim sportom]
Odgovor Broj Postotak Suma
1 (1) 89 23.30% 38.48%
2 (2) 58 15.18%  
3 (3) 46 12.04% 12.04%
4 (4) 35 9.16%  
5 (5) 55 14.40% 23.56%
Suma (Odgovori)283100.00%100.00%
Broj slučajeva285100.00% 
Bez odgovora 2 0.52%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 99 25.78%  
Aritmetička sredina  2.68 
Standarna devijacija 1.51 

   
Sažetak polja za 15(SQ003)
Što činite po pitanju smanjenja stresa ?
[bavim se profesionalnim sportom]
Odgovor Broj Postotak Suma
1 (1) 209 55.29% 59.26%
2 (2) 15 3.97%  
3 (3) 18 4.76% 4.76%
4 (4) 14 3.70%  
5 (5) 23 6.08% 9.79%
Suma (Odgovori)279100.00%100.00%
Broj slučajeva285100.00% 
Bez odgovora 6 1.56%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 99 25.78%  
Aritmetička sredina  1.66 
Standarna devijacija 1.28 

   
Sažetak polja za 15(SQ004)
Što činite po pitanju smanjenja stresa ?
[odlazak u prirodu]
Odgovor Broj Postotak Suma
1 (1) 52 13.76% 24.60%
2 (2) 41 10.85%  
3 (3) 66 17.46% 17.46%
4 (4) 56 14.81%  
5 (5) 64 16.93% 31.75%
Suma (Odgovori)279100.00%100.00%
Broj slučajeva285100.00% 
Bez odgovora 6 1.56%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 99 25.78%  
Aritmetička sredina  3.14 
Standarna devijacija 1.41 

   
Sažetak polja za 15(SQ005)
Što činite po pitanju smanjenja stresa ?
[ostalo]
Odgovor Broj Postotak Suma
1 (1) 78 20.47% 26.77%
2 (2) 24 6.30%  
3 (3) 50 13.12% 13.12%
4 (4) 41 10.76%  
5 (5) 89 23.36% 34.12%
Suma (Odgovori)282100.00%100.00%
Broj slučajeva285100.00% 
Bez odgovora 3 0.78%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 99 25.78%  
Aritmetička sredina  3.14 
Standarna devijacija 1.61 

Sažetak polja za 16
Hoćete li promjeniti svoje životne navike i kreniti se baviti tjelesnom aktivnošću ?
Odgovor Broj Postotak
Da (Y) 190 49.48%  
Ne (N) 82 21.35%  
Bez odgovora 1 0.26%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 111 28.91%