Molimo pričekajte...
0%

Anketa-Koliko ste tjelesno aktivni?

Ukupan broj zapisa u upitniku : 283

Rezultati
Broj zapisa u ovom upitu:425
Ukupan broj zapisa u upitniku:425
Postotak totala:100.00%
Sažetak polja za 01
Odaberite spol
Odgovor Broj Postotak
ženskog (F) 217 51.06%  
muškog (M) 182 42.82%  
Bez odgovora 18 4.24%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 8 1.88%  

Sažetak polja za 02
Koliko imate godina?
Odgovor Broj Postotak
12-18 (A1) 33 7.76%  
18-25 (A2) 189 44.47%  
25-30 (A3) 49 11.53%  
30-40 (A4) 56 13.18%  
40-55 (A5) 40 9.41%  
Ostalo 8 1.88%  
Bez odgovora 2 0.47%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 48 11.29%  

Sažetak polja za 03:
Koliko ste visoki ?
Kalkulacija Rezultat
Broj 359
Suma 13049137.17
Standarna devijacija 649754.6
Srednja vrijednost 36348.57
Minimum 1.56
1. kvartil (Q1) 167
2. kvartil (Medijan) 173
3. kvartil (Q3) 180
Maksimum 12321321
Prazna polja nisu uzeta u izračun
Q1 i Q3 su izračunati koristeći minitab metodu
Sažetak polja za 04:
Koliko iznosi vaša tjelesna težina ?
Kalkulacija Rezultat
Broj 355
Suma 149816.66999999998
Standarna devijacija 6526.49
Srednja vrijednost 422.02
Minimum 1.67
1. kvartil (Q1) 59
2. kvartil (Medijan) 70
3. kvartil (Q3) 82
Maksimum 123213
Prazna polja nisu uzeta u izračun
Q1 i Q3 su izračunati koristeći minitab metodu
   
Sažetak polja za 05(SQ001)
Bavite li se kakvom fizičkom aktivnošću ili sportom ?
[Trčanje]
Odgovor Broj Postotak Suma
1 (1) 60 20.69% 34.48%
2 (2) 40 13.79%  
3 (3) 43 14.83% 14.83%
4 (4) 29 10.00%  
5 (5) 38 13.10% 23.10%
Suma (Odgovori)210100.00%100.00%
Broj slučajeva345100.00% 
Bez odgovora 135 31.76%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 80 18.82%  
Aritmetička sredina  2.74 
Standarna devijacija 1.46 

   
Sažetak polja za 05(SQ002)
Bavite li se kakvom fizičkom aktivnošću ili sportom ?
[Biciklizam]
Odgovor Broj Postotak Suma
1 (1) 66 24.18% 41.76%
2 (2) 48 17.58%  
3 (3) 38 13.92% 13.92%
4 (4) 22 8.06%  
5 (5) 19 6.96% 15.02%
Suma (Odgovori)193100.00%100.00%
Broj slučajeva345100.00% 
Bez odgovora 152 35.76%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 80 18.82%  
Aritmetička sredina  2.38 
Standarna devijacija 1.32 

   
Sažetak polja za 05(SQ003)
Bavite li se kakvom fizičkom aktivnošću ili sportom ?
[Plivanje]
Odgovor Broj Postotak Suma
1 (1) 77 30.68% 48.61%
2 (2) 45 17.93%  
3 (3) 25 9.96% 9.96%
4 (4) 7 2.79%  
5 (5) 17 6.77% 9.56%
Suma (Odgovori)171100.00%100.00%
Broj slučajeva345100.00% 
Bez odgovora 174 40.94%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 80 18.82%  
Aritmetička sredina  2.08 
Standarna devijacija 1.29 

   
Sažetak polja za 05(SQ004)
Bavite li se kakvom fizičkom aktivnošću ili sportom ?
[Teretana]
Odgovor Broj Postotak Suma
1 (1) 71 26.20% 36.16%
2 (2) 27 9.96%  
3 (3) 30 11.07% 11.07%
4 (4) 24 8.86%  
5 (5) 39 14.39% 23.25%
Suma (Odgovori)191100.00%100.00%
Broj slučajeva345100.00% 
Bez odgovora 154 36.24%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 80 18.82%  
Aritmetička sredina  2.65 
Standarna devijacija 1.57 

   
Sažetak polja za 05(SQ005)
Bavite li se kakvom fizičkom aktivnošću ili sportom ?
[Hodanje]
Odgovor Broj Postotak Suma
1 (1) 24 7.36% 12.58%
2 (2) 17 5.21%  
3 (3) 51 15.64% 15.64%
4 (4) 55 16.87%  
5 (5) 99 30.37% 47.24%
Suma (Odgovori)246100.00%100.00%
Broj slučajeva345100.00% 
Bez odgovora 99 23.29%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 80 18.82%  
Aritmetička sredina  3.76 
Standarna devijacija 1.31 

   
Sažetak polja za 05(SQ006)
Bavite li se kakvom fizičkom aktivnošću ili sportom ?
[Ostale fizičke aktivnosti]
Odgovor Broj Postotak Suma
1 (1) 37 12.59% 21.77%
2 (2) 27 9.18%  
3 (3) 49 16.67% 16.67%
4 (4) 35 11.90%  
5 (5) 66 22.45% 34.35%
Suma (Odgovori)214100.00%100.00%
Broj slučajeva345100.00% 
Bez odgovora 131 30.82%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 80 18.82%  
Aritmetička sredina  3.31 
Standarna devijacija 1.46 

   
Sažetak polja za 06
Koliko  puta tjedno provodite vježbe na podu (trbušnjaci, sklekovi)  najmanje u trajanju od 10 minuta ?
Odgovor Broj Postotak Suma
1 (1) 142 33.57% 45.63%
2 (2) 51 12.06%  
3 (3) 59 13.95% 13.95%
4 (4) 30 7.09%  
5 (5) 52 12.29% 19.39%
Suma (Odgovori)334100.00%100.00%
Broj slučajeva336100.00% 
Bez odgovora 2 0.47%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 89 20.94%  
Aritmetička sredina  2.4 
Standarna devijacija 1.49 

Sažetak polja za 07
Penjem se stepenicama umjesto da koristim dizalo ili pokretne stepenice, svaki drugi dan ili više
Odgovor Broj Postotak
Da (Y) 249 58.59%  
Ne (N) 79 18.59%  
Bez odgovora 0 0.00%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 97 22.82%  

   
Sažetak polja za 08
Ako se ne bavite tjelesnom aktivnošću , koji je glavni razlozi tome?
Odgovor Broj Postotak Suma
1 (1) 24 5.70% 34.44%
2 (2) 121 28.74%  
3 (3) 21 4.99% 4.99%
4 (4) 50 11.88%  
5 (5) 99 23.52% 35.39%
Suma (Odgovori)315100.00%100.00%
Broj slučajeva319100.00% 
Bez odgovora 4 0.94%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 106 24.94%  
Aritmetička sredina  3.25 
Standarna devijacija 1.43 

Sažetak polja za 09
Koristite li prijevozna sredstva za kratke relacije (cca 5 km maximum) ?
Odgovor Broj Postotak
Da (Y) 148 34.82%  
Ne (N) 161 37.88%  
Bez odgovora 1 0.24%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 115 27.06%  

Sažetak polja za 10
Dali ste pušač ?
Odgovor Broj Postotak
Da (Y) 93 21.88%  
Ne (N) 216 50.82%  
Bez odgovora 0 0.00%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 116 27.29%  

Sažetak polja za 11
Konzumirate li alkohol?
Odgovor Broj Postotak
Da (Y) 162 38.12%  
Ne (N) 147 34.59%  
Bez odgovora 0 0.00%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 116 27.29%  

Sažetak polja za 12
Dali ste svjesni rizika od oboljenja ne bavljenjem bilo kakve tjelesne aktivnosti ?
Odgovor Broj Postotak
Da (Y) 275 64.71%  
Ne (N) 31 7.29%  
Bez odgovora 0 0.00%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 119 28.00%  

Sažetak polja za 13
Bolujete li od kakvih bolesti ?
Odgovor Broj Postotak
Da (Y) 37 8.71%  
Ne (N) 268 63.06%  
Bez odgovora 0 0.00%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 120 28.24%  

Sažetak polja za 14
Da li uz fizičku aktivnost kombinirate i konzumiranje zdrave prehrane?
Odgovor Broj Postotak
Da (Y) 177 41.65%  
Ne (N) 126 29.65%  
Bez odgovora 0 0.00%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 122 28.71%  

   
Sažetak polja za 15(SQ001)
Što činite po pitanju smanjenja stresa ?
[nemam stresa]
Odgovor Broj Postotak Suma
1 (1) 122 29.12% 38.19%
2 (2) 38 9.07%  
3 (3) 58 13.84% 13.84%
4 (4) 30 7.16%  
5 (5) 42 10.02% 17.18%
Suma (Odgovori)290100.00%100.00%
Broj slučajeva296100.00% 
Bez odgovora 6 1.41%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 129 30.35%  
Aritmetička sredina  2.42 
Standarna devijacija 1.47 

   
Sažetak polja za 15(SQ002)
Što činite po pitanju smanjenja stresa ?
[bavim se rekreatvinim sportom]
Odgovor Broj Postotak Suma
1 (1) 92 21.75% 35.93%
2 (2) 60 14.18%  
3 (3) 49 11.58% 11.58%
4 (4) 36 8.51%  
5 (5) 57 13.48% 21.99%
Suma (Odgovori)294100.00%100.00%
Broj slučajeva296100.00% 
Bez odgovora 2 0.47%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 129 30.35%  
Aritmetička sredina  2.68 
Standarna devijacija 1.5 

   
Sažetak polja za 15(SQ003)
Što činite po pitanju smanjenja stresa ?
[bavim se profesionalnim sportom]
Odgovor Broj Postotak Suma
1 (1) 218 52.03% 55.61%
2 (2) 15 3.58%  
3 (3) 19 4.53% 4.53%
4 (4) 14 3.34%  
5 (5) 24 5.73% 9.07%
Suma (Odgovori)290100.00%100.00%
Broj slučajeva296100.00% 
Bez odgovora 6 1.41%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 129 30.35%  
Aritmetička sredina  1.66 
Standarna devijacija 1.28 

   
Sažetak polja za 15(SQ004)
Što činite po pitanju smanjenja stresa ?
[odlazak u prirodu]
Odgovor Broj Postotak Suma
1 (1) 53 12.65% 22.67%
2 (2) 42 10.02%  
3 (3) 72 17.18% 17.18%
4 (4) 57 13.60%  
5 (5) 66 15.75% 29.36%
Suma (Odgovori)290100.00%100.00%
Broj slučajeva296100.00% 
Bez odgovora 6 1.41%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 129 30.35%  
Aritmetička sredina  3.14 
Standarna devijacija 1.4 

   
Sažetak polja za 15(SQ005)
Što činite po pitanju smanjenja stresa ?
[ostalo]
Odgovor Broj Postotak Suma
1 (1) 84 19.91% 25.59%
2 (2) 24 5.69%  
3 (3) 53 12.56% 12.56%
4 (4) 42 9.95%  
5 (5) 90 21.33% 31.28%
Suma (Odgovori)293100.00%100.00%
Broj slučajeva296100.00% 
Bez odgovora 3 0.71%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 129 30.35%  
Aritmetička sredina  3.1 
Standarna devijacija 1.61 

Sažetak polja za 16
Hoćete li promjeniti svoje životne navike i kreniti se baviti tjelesnom aktivnošću ?
Odgovor Broj Postotak
Da (Y) 198 46.59%  
Ne (N) 85 20.00%  
Bez odgovora 1 0.24%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 141 33.18%