Molimo pričekajte...
0%

Anketa-Koliko ste tjelesno aktivni?

Ukupan broj zapisa u upitniku : 301

Rezultati
Broj zapisa u ovom upitu:475
Ukupan broj zapisa u upitniku:475
Postotak totala:100.00%
Sažetak polja za 01
Odaberite spol
Odgovor Broj Postotak
ženskog (F) 250 52.63%  
muškog (M) 191 40.21%  
Bez odgovora 22 4.63%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 12 2.53%  

Sažetak polja za 02
Koliko imate godina?
Odgovor Broj Postotak
12-18 (A1) 38 8.00%  
18-25 (A2) 210 44.21%  
25-30 (A3) 55 11.58%  
30-40 (A4) 59 12.42%  
40-55 (A5) 44 9.26%  
Ostalo 9 1.89%  
Bez odgovora 3 0.63%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 57 12.00%  

Sažetak polja za 03:
Koliko ste visoki ?
Kalkulacija Rezultat
Broj 397
Suma 13061575.82
Standarna devijacija 617966.93
Srednja vrijednost 32900.69
Minimum 1.56
1. kvartil (Q1) 166.5
2. kvartil (Medijan) 173
3. kvartil (Q3) 180
Maksimum 12321321
Prazna polja nisu uzeta u izračun
Q1 i Q3 su izračunati koristeći minitab metodu
Sažetak polja za 04:
Koliko iznosi vaša tjelesna težina ?
Kalkulacija Rezultat
Broj 392
Suma 152324.66999999998
Standarna devijacija 6211.71
Srednja vrijednost 388.58
Minimum 1.67
1. kvartil (Q1) 59
2. kvartil (Medijan) 69
3. kvartil (Q3) 81.75
Maksimum 123213
Prazna polja nisu uzeta u izračun
Q1 i Q3 su izračunati koristeći minitab metodu
   
Sažetak polja za 05(SQ001)
Bavite li se kakvom fizičkom aktivnošću ili sportom ?
[Trčanje]
Odgovor Broj Postotak Suma
1 (1) 62 19.31% 33.02%
2 (2) 44 13.71%  
3 (3) 46 14.33% 14.33%
4 (4) 30 9.35%  
5 (5) 45 14.02% 23.36%
Suma (Odgovori)227100.00%100.00%
Broj slučajeva381100.00% 
Bez odgovora 154 32.42%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 94 19.79%  
Aritmetička sredina  2.79 
Standarna devijacija 1.48 

   
Sažetak polja za 05(SQ002)
Bavite li se kakvom fizičkom aktivnošću ili sportom ?
[Biciklizam]
Odgovor Broj Postotak Suma
1 (1) 67 22.48% 38.59%
2 (2) 48 16.11%  
3 (3) 42 14.09% 14.09%
4 (4) 24 8.05%  
5 (5) 23 7.72% 15.77%
Suma (Odgovori)204100.00%100.00%
Broj slučajeva381100.00% 
Bez odgovora 177 37.26%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 94 19.79%  
Aritmetička sredina  2.45 
Standarna devijacija 1.35 

   
Sažetak polja za 05(SQ003)
Bavite li se kakvom fizičkom aktivnošću ili sportom ?
[Plivanje]
Odgovor Broj Postotak Suma
1 (1) 79 28.94% 45.79%
2 (2) 46 16.85%  
3 (3) 26 9.52% 9.52%
4 (4) 7 2.56%  
5 (5) 21 7.69% 10.26%
Suma (Odgovori)179100.00%100.00%
Broj slučajeva381100.00% 
Bez odgovora 202 42.53%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 94 19.79%  
Aritmetička sredina  2.13 
Standarna devijacija 1.34 

   
Sažetak polja za 05(SQ004)
Bavite li se kakvom fizičkom aktivnošću ili sportom ?
[Teretana]
Odgovor Broj Postotak Suma
1 (1) 72 24.32% 34.12%
2 (2) 29 9.80%  
3 (3) 35 11.82% 11.82%
4 (4) 24 8.11%  
5 (5) 42 14.19% 22.30%
Suma (Odgovori)202100.00%100.00%
Broj slučajeva381100.00% 
Bez odgovora 179 37.68%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 94 19.79%  
Aritmetička sredina  2.68 
Standarna devijacija 1.56 

   
Sažetak polja za 05(SQ005)
Bavite li se kakvom fizičkom aktivnošću ili sportom ?
[Hodanje]
Odgovor Broj Postotak Suma
1 (1) 24 6.72% 11.48%
2 (2) 17 4.76%  
3 (3) 57 15.97% 15.97%
4 (4) 56 15.69%  
5 (5) 109 30.53% 46.22%
Suma (Odgovori)263100.00%100.00%
Broj slučajeva381100.00% 
Bez odgovora 118 24.84%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 94 19.79%  
Aritmetička sredina  3.79 
Standarna devijacija 1.29 

   
Sažetak polja za 05(SQ006)
Bavite li se kakvom fizičkom aktivnošću ili sportom ?
[Ostale fizičke aktivnosti]
Odgovor Broj Postotak Suma
1 (1) 39 12.11% 21.12%
2 (2) 29 9.01%  
3 (3) 53 16.46% 16.46%
4 (4) 38 11.80%  
5 (5) 69 21.43% 33.23%
Suma (Odgovori)228100.00%100.00%
Broj slučajeva381100.00% 
Bez odgovora 153 32.21%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 94 19.79%  
Aritmetička sredina  3.3 
Standarna devijacija 1.45 

   
Sažetak polja za 06
Koliko  puta tjedno provodite vježbe na podu (trbušnjaci, sklekovi)  najmanje u trajanju od 10 minuta ?
Odgovor Broj Postotak Suma
1 (1) 153 32.42% 44.07%
2 (2) 55 11.65%  
3 (3) 66 13.98% 13.98%
4 (4) 33 6.99%  
5 (5) 60 12.71% 19.70%
Suma (Odgovori)367100.00%100.00%
Broj slučajeva370100.00% 
Bez odgovora 3 0.63%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 105 22.11%  
Aritmetička sredina  2.43 
Standarna devijacija 1.5 

Sažetak polja za 07
Penjem se stepenicama umjesto da koristim dizalo ili pokretne stepenice, svaki drugi dan ili više
Odgovor Broj Postotak
Da (Y) 273 57.47%  
Ne (N) 87 18.32%  
Bez odgovora 0 0.00%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 115 24.21%  

   
Sažetak polja za 08
Ako se ne bavite tjelesnom aktivnošću , koji je glavni razlozi tome?
Odgovor Broj Postotak Suma
1 (1) 26 5.52% 33.33%
2 (2) 131 27.81%  
3 (3) 25 5.31% 5.31%
4 (4) 58 12.31%  
5 (5) 104 22.08% 34.39%
Suma (Odgovori)344100.00%100.00%
Broj slučajeva348100.00% 
Bez odgovora 4 0.84%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 127 26.74%  
Aritmetička sredina  3.24 
Standarna devijacija 1.42 

Sažetak polja za 09
Koristite li prijevozna sredstva za kratke relacije (cca 5 km maximum) ?
Odgovor Broj Postotak
Da (Y) 166 34.95%  
Ne (N) 172 36.21%  
Bez odgovora 1 0.21%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 136 28.63%  

Sažetak polja za 10
Dali ste pušač ?
Odgovor Broj Postotak
Da (Y) 99 20.84%  
Ne (N) 239 50.32%  
Bez odgovora 0 0.00%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 137 28.84%  

Sažetak polja za 11
Konzumirate li alkohol?
Odgovor Broj Postotak
Da (Y) 171 36.00%  
Ne (N) 167 35.16%  
Bez odgovora 0 0.00%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 137 28.84%  

Sažetak polja za 12
Dali ste svjesni rizika od oboljenja ne bavljenjem bilo kakve tjelesne aktivnosti ?
Odgovor Broj Postotak
Da (Y) 297 62.53%  
Ne (N) 36 7.58%  
Bez odgovora 0 0.00%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 142 29.89%  

Sažetak polja za 13
Bolujete li od kakvih bolesti ?
Odgovor Broj Postotak
Da (Y) 40 8.42%  
Ne (N) 292 61.47%  
Bez odgovora 0 0.00%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 143 30.11%  

Sažetak polja za 14
Da li uz fizičku aktivnost kombinirate i konzumiranje zdrave prehrane?
Odgovor Broj Postotak
Da (Y) 197 41.47%  
Ne (N) 133 28.00%  
Bez odgovora 0 0.00%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 145 30.53%  

   
Sažetak polja za 15(SQ001)
Što činite po pitanju smanjenja stresa ?
[nemam stresa]
Odgovor Broj Postotak Suma
1 (1) 131 28.11% 36.91%
2 (2) 41 8.80%  
3 (3) 61 13.09% 13.09%
4 (4) 35 7.51%  
5 (5) 44 9.44% 16.95%
Suma (Odgovori)312100.00%100.00%
Broj slučajeva321100.00% 
Bez odgovora 9 1.89%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 154 32.42%  
Aritmetička sredina  2.42 
Standarna devijacija 1.47 

   
Sažetak polja za 15(SQ002)
Što činite po pitanju smanjenja stresa ?
[bavim se rekreatvinim sportom]
Odgovor Broj Postotak Suma
1 (1) 97 20.59% 35.03%
2 (2) 68 14.44%  
3 (3) 54 11.46% 11.46%
4 (4) 39 8.28%  
5 (5) 59 12.53% 20.81%
Suma (Odgovori)317100.00%100.00%
Broj slučajeva321100.00% 
Bez odgovora 4 0.84%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 154 32.42%  
Aritmetička sredina  2.67 
Standarna devijacija 1.48 

   
Sažetak polja za 15(SQ003)
Što činite po pitanju smanjenja stresa ?
[bavim se profesionalnim sportom]
Odgovor Broj Postotak Suma
1 (1) 230 49.36% 52.79%
2 (2) 16 3.43%  
3 (3) 24 5.15% 5.15%
4 (4) 16 3.43%  
5 (5) 26 5.58% 9.01%
Suma (Odgovori)312100.00%100.00%
Broj slučajeva321100.00% 
Bez odgovora 9 1.89%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 154 32.42%  
Aritmetička sredina  1.69 
Standarna devijacija 1.3 

   
Sažetak polja za 15(SQ004)
Što činite po pitanju smanjenja stresa ?
[odlazak u prirodu]
Odgovor Broj Postotak Suma
1 (1) 55 11.80% 21.89%
2 (2) 47 10.09%  
3 (3) 78 16.74% 16.74%
4 (4) 60 12.88%  
5 (5) 72 15.45% 28.33%
Suma (Odgovori)312100.00%100.00%
Broj slučajeva321100.00% 
Bez odgovora 9 1.89%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 154 32.42%  
Aritmetička sredina  3.15 
Standarna devijacija 1.4 

   
Sažetak polja za 15(SQ005)
Što činite po pitanju smanjenja stresa ?
[ostalo]
Odgovor Broj Postotak Suma
1 (1) 87 18.59% 24.36%
2 (2) 27 5.77%  
3 (3) 59 12.61% 12.61%
4 (4) 47 10.04%  
5 (5) 94 20.09% 30.13%
Suma (Odgovori)314100.00%100.00%
Broj slučajeva321100.00% 
Bez odgovora 7 1.47%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 154 32.42%  
Aritmetička sredina  3.11 
Standarna devijacija 1.59 

Sažetak polja za 16
Hoćete li promjeniti svoje životne navike i kreniti se baviti tjelesnom aktivnošću ?
Odgovor Broj Postotak
Da (Y) 211 44.42%  
Ne (N) 90 18.95%  
Bez odgovora 1 0.21%  
Nisu završile ili Nisu prikazane 173 36.42%