Upute za korištenje alata LimeSurvey

 

Ovdje su navedene osnovne upute za korištenje LimeSurveya. Cjelokupna dokumentacija je dostupna na ovoj adresi

 Osnovni elementi

Svaka anketa se sastoji od tri osnovna elementa:

  • Naziva ankete
  • Grupe pitanja
  • Barem jednog pitanja

 Naziv ankete

Uz naziv ankete se vežu podaci kao što je opis ankete, pozdravna poruka, odlazna poruka itd.

 Grupa pitanja

Svako pitanje mora biti član grupe (i to samo jedne grupe). Grupa uz naziv može imati i opis. Grupe omogućuju podjelu ankete u logičke cjeline ili stranice. Svaka anketa mora imati bar jednu grupu čak i ako nema potrebe za podjelom ankete u logičke cjeline ili stranice.

 Pitanja

Pitanja su, naravno, najvažniji element svake ankete. Broj pitanja u anketi ili u grupi nije ograničen. Pitanje se sastoji od teksta pitanja i dodatnih postavki koje određuju u kojem će se obliku prikupljati odgovori. Uz svako pitanje je moguće dodati i dodatna pojašnjenja namjenjena korisniku (pomoć), definirati mora li korisnik odgovoriti na pitanje ili je ono neobvezno itd.

 Korisničko sučelje

 Anketa (upitnik)

Na desnoj strani trake s alatima nalazi se dugme za izradu nove ankete .Klikom na ovo dugme otvara se obrazac za unos osnovnih podataka o anketi (naslov, opis, pozdravna poruka itd.) Za izradu ankete s osnovnim unaprijed definiranim postavkama dovoljno je ispuniti obvezna polja u prvom tabu "Općenito". Tabovi "Prezentacija i navigacija", "Publiciranje i kontrola pristupa", "Izvješćivanje i upravljanje podacima", "Uvezi upitnik" nude mogućnost mijenjanja osnovnih postavki i prilagodbu ankete specifičnim zahtjevima.

 Grupa

Nakon unosa osnovnih podataka o anketi i klika na dugme "Kreirajte upitnik" otvara se nova traka s alatima za uređivanje i testiranje ankete koja na desnoj strani nudi dugme za izradu nove grupe pitanja. Ispod trake s alatima ispisuje se popis prethodno unesenih podataka. Crvenom bojom je istaknuto da anketa (upitnik) još uvijek ne može biti aktiviran jer ne sadrži grupe pitanja niti sama pitanja. Svaka anketa mora imati barem jednu grupu pitanja pa je sljedeći korak u izradi ankete dodavanje grupe.Grupa mora imati naslov a unos opisa nije obvezan:

 Pitanja

U sljedećem koraku se klikom na dugme gumb1.png dodaju pitanja:


Prilikom unosa pitanja

  • Prvo polje "Kod" služi za unos koda koji se neće prikazivati korisnicima koji će ispunjavati anketu već služi za kasnije lakše prepoznavanje pitanja prilikom vrednovanja ankete.
  • Polje "Pitanje" služi za unos teksta pitanja.
  • Polje "Pomoć" služi za dodatna pojašnjenja pitanja namijenjena korisnicima koji će ispunjavati anketu.
  • Izbornik "Tip pitanja" nudi izbor od 20-tak unaprijed definiranih tipova pitanja. Popis i opis svih dostupnih tipova pitanja dostupan je ovdje
  • Zatim su na izbor ponuđene opcije koje određuju mora li korisnik odgovoriti na postavljeno pitanje ili ga može preskočiti.
  • Ako se pitanjem prikupljaju odgovori u obliku teksta za unos će biti ponuđeno i polje "Provjera" u koje se mogu upisivati standardni regularni izrazi.
  • U ovisnosti o izabranom tipu pitanja moguće je izabrati dodatne atribute koji se obično uključuju tako što se za izabrani atribut upiše vrijednost 1. Pomoću atributa je moguće npr. sortirati po abecedi ponuđene odgovore u pitanjima, ograničiti maksimalan broj znakova koje korisnik može upisati u polja koja prikupljaju odgovore u obliku teksta i sl.

Nakon unosa potrebnih podataka pitanje se dodaje u grupu klikom na dugme "Dodaj pitanje".Preostaje još samo pokrenuti anketu klikom na dugme "Aktiviraj ovaj upitnik" koje je označeno na slici:LimeSurvey će nakon toga ponuditi opciju ograničenja pristupa anketi pomoću tokena; za ankete koje ne koriste tokene dovoljno je kliknuti na dugme "Ne, hvala" i time je anketa aktivirana:

Anketi se može pristupiti putem URL-a navedenog pod "URL upitnika ".

Sljedeće tri slike prikazuju kako korisnik vidi jednostavnu testnu anketu koja se sastoji od samo jednog pitanja.


Pozdravna poruka:


Pitanje:


Poruka koju korisnik vidi nakon što je ispunio anketu:


Autor ankete pristupa traci s alatima za pregled rezultata klikom na dugme

Grafički prikaz rezultata se dobiva klikom na dugme

 

 

limesurvey.srce.hr, 2010.