Socio-ekonomski status studenata


Ovo je anketa kojom se želi utvrditi socio-ekonomski status studenata koji studiraju na Veleučilištu u Karlovcu. Veleučilište u Karlovcu je posebno osjetljivo i želi omogućiti  studiranje ugroženim skupinama poput studenata koji su slabijeg imovinskog statusa. S ciljem pomoći studentima slabijeg imovinskog statusa provodimo ovu anketu kako bismo detektirali studente i kriterije za određivanje studenata koji imaju slabiji socio-ekonomski status. Anketa je u potpunosti anonimna.

 

Želja nam je pomoći redovitim studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa kako bi ti studenti lakše postigli svoj cilj i uspješno završili stručni studij koji su upisali na Veleučilištu u Karlovcu. Kako bismo uspješno detektirali te studente i odredili kriterije za određivanje slabijeg socio-ekonomskog statusa sastavili smo ovaj upitnik. Molimo Vas da iskreno odgovorite na pitanja postavljena u upitniku, a kako bismo osigurali kriterij iskrenosti anketa je u potpunosti anonimna.

U sklopu pilot projekta programskih ugovora Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Veleučilište u Karlovcu obvezuje se u iduće tri godine raditi na ostvarenju planiranih ciljeva, a time i najvećih mogućih poboljšanja u sustavu nastave i studija u Republici Hrvatskoj.

Jedan od ciljeva koje je Veleučilište u Karlovcu odabralo je i olakšanje pristupa studiju i potpora pri studiju za studente slabijeg socijalno-ekonomskog statusa. Kako bi ti studenti postigli svoj cilj i uspješno završili upisani studij, Veleučilište u Karlovcu osigurat će od ove akademske godine nekoliko studentskih stipendija.

Ovaj upitnik sastavljen je u svrhu izrade baze podataka o studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa i potencijalno ranjivim skupinama studenata. Kako bi definirali kriterije za navedene kategorije studenata i razvili sustav stipendiranja, molimo Vas da iskreno odgovorite na pitanja postavljena u upitniku. Anketa je u potpunosti anonima.

Postoji 31 pitanja u ovom upitniku.

Informacija o privatnosti
Ovaj upitnik je anoniman.
Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u anketi. Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljeni zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za povezivanje tokena s danim odgovorima.