Studentsko vrednovanje kvalitete nastavnika i kolegija SJD 2023./2024. - ljetni semestar


Svrha je sumativne evaluacije studentska procjena učinkovitosti nastavnika u poučavanju. Takva procjena uključuje strukturu predmeta, nastavničko ponašanje i aktivnosti i njegov odnos prema studentima.

Vaši odgovori su važni jer će se koristiti za planiranje korektivnih mjera i mjera napredovanja. Vaši odgovori su anonimini, a pisani su komentari posebno važni jer mogu pomoći nastavniku da poboljša svoj budući rad.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Informacija o privatnosti
Ovaj upitnik je anoniman.
Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u anketi. Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljeni zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za povezivanje tokena s danim odgovorima.

Općenito

Jedinstvena šifra

Koliko ste redovito pohađali nastavu na kolegiju?

0 -20%
20 - 40%
40 - 60%
60 - 80%
80 - 100%

Koja vam je najčešća ocjena u indeksu?

2
3
4
5

O kolegiju i nastavniku

Koliko vam je sadržaj kolegija bio zanimljiv?

(1- posve nezanimljiv, 5- veoma zanimljiv)

1
2
3
4
5

Koliko su zahtjevi kolegija bili jasni?

(1- posve nejasni, 5- u potpunosti  jasni)

1
2
3
4
5

Je li nastavno gradivo bilo predstavljeno logičnim slijedom? 

(1 - uopće se na slažem, 5 - u potpunosti se slažem)

1
2
3
4
5

Je li količina gradiva (kod predavanja) odnosno količina obveza (kod seminara / vježbi) primjerena broju ECTS-a?

prevelika
primjerena
premala

Jesu li nastavni materijali dostupni?

(1- posve nedostupni, 5 - posve dostupni)

1
2
3
4
5

U kojoj su mjeri korišteni nastavni materijali bili korisni za razumijevanje gradiva?

(1 – posve  beskorisni, 5 – u potpunosti korisni)

1
2
3
4
5

Smatrate li da ćete znanja i vještine stečene u okviru kolegija moći primijeniti u praksi?

(1 – uopće se ne slažem, 5 – u potpunosti se slažem)

1
2
3
4
5

Je li nastavno gradivo kod vas potaknulo dodatni interes za područjem koje obrađuje?

(1 – uopće se ne slažem, 5 – u potpunosti se slažem)

1
2
3
4
5

Je li sadržaj kolegija važan za vašu buduću karijeru?

(1 – posve nevažan, 5 – veoma važan)

1
2
3
4
5

Općenito sam zadovoljan/zadovoljna sadržajem kolegija.

(1 – uopće se ne slažem, 5 – u potpunosti se slažem)

1
2
3
4
5

Je li nastavnik/nastavnica dostupan/dostupna za konzultacije?

(1- posve nedostupan/nedostupna, 5 – uvijek dostupan/dostupna)

1
2
3
4
5
ne znam (ne mogu procijeniti)

Molimo da u nastavku označite u kojoj se mjeri slažete s tvrdnjama koje se odnose na nastavnika pri čemu 1 znači da se uopće ne slažete, a 5 da se u potpunosti slažete:

  1 2 3 4 5 ne znam (ne mogu procijeniti)
Redovito održava nastavu
1
2
3
4
5
ne znam (ne mogu procijeniti)
Odgovara na elektronsku poštu
1
2
3
4
5
ne znam (ne mogu procijeniti)
Dobar je govornik
1
2
3
4
5
ne znam (ne mogu procijeniti)
Predaje razumljivo
1
2
3
4
5
ne znam (ne mogu procijeniti)
Predaje zanimljivo
1
2
3
4
5
ne znam (ne mogu procijeniti)
Pravedan/pravedna je
1
2
3
4
5
ne znam (ne mogu procijeniti)
Potiče studente na komunikaciju i postavljanje pitanja
1
2
3
4
5
ne znam (ne mogu procijeniti)
Poštuje studente
1
2
3
4
5
ne znam (ne mogu procijeniti)
Općenito motivira studente
1
2
3
4
5
ne znam (ne mogu procijeniti)
Uvažava različita mišljenja
1
2
3
4
5
ne znam (ne mogu procijeniti)
Kvalitetno organizira nastavu
1
2
3
4
5
ne znam (ne mogu procijeniti)
Stručan/stručna je
1
2
3
4
5
ne znam (ne mogu procijeniti)
Povezuje nastavno gradivo i praktične primjere
1
2
3
4
5
ne znam (ne mogu procijeniti)
Općenito je kvalitetan nastavnik/nastavnica
1
2
3
4
5
ne znam (ne mogu procijeniti)
Ovdje možete unijeti komentar, primjedbu ili pohvalu nastavnice/nastavnika, odnosno gdje vidite mogućnosti poboljšanja  –  ukratko obrazložite.