Anketa o kulturnom identitetu grada Zadra


Poštovani,

Molimo Vas da sudjelujete u online anketnom istraživanju koje se provodi u sklopu projekta Kulturno brendiranje Grada Zadra, s ciljem definiranja temeljnih elemenata identiteta grada. Sudjelovanje u istraživanju je u potpunosti anonimno (ne bilježi se Vaša IP adresa), dobrovoljno i u svakom trenutku možete odustati. Izrazi koji imaju rodno značenje u anketi se koriste u muškom rodu, a obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Trajanje ankete procjenjuje se na 10 minuta.

 

Postoji 11 pitanja u ovom upitniku.