kvaliteta zivota studenata u hrvatskoj


Poštovani,

molimo Vas za suradnju u istraživanju čiji je predmet kvaliteta života studenata u Republici Hrvatskoj. Cilj istraživanja je utvrđivanje zadovoljstva studenata studijem i studiranjem, životnog stila i zdravstvenih rizika. Molimo Vas da svojim sudjelovanjem doprinesete dobivanju uvida u kvalitetu života studenata i iskreno odgovorite na postavljena pitanja. Istraživanje je odobrilo Etičko povjerenstvo Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Sudjelovanje u istraživanju je anonimno što znači da će se podaci koristiti samo u skupnom obliku za statističke obrade i neće se analizirati na razini pojedinačnih odgovora.
Popunjavanjem ankete dajete istraživačima Vaš pristanak da podatke koriste isključivo u navedene istraživačke svrhe.

Za popunjavanje ankete je potrebno 10 do 15 minuta.
Rezultati istraživanja će biti dostupni na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta: www.erf.unizg.hr.


  Prof.dr.sc. Irma Kovčo Vukadin i suradnici,
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.

Ako imate pitanja vezana uz istraživanje, možete nas kontaktirati putem e-maila: irmakv@erf.hr

Postoji 115 pitanja u ovom upitniku.

Informacija o privatnosti
Ovaj upitnik je anoniman.
Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u anketi. Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljeni zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za povezivanje tokena s danim odgovorima.