Anketa_Geodetski fakultet


Poštovani/e kolegice i kolege,

kao bivši studenti/ce Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ljubazno Vas pozivamo na sudjelovanje u istraživanju koje provodi Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Geodetskog fakulteta, s ciljem unaprjeđenja studija i nastavnih aktivnosti usmjerenih na stjecanje znanja i vještina potrebnih za uspješan rad u praksi. 

Anketa je u potpunosti anonimna. Vrijeme potrebno za ispunjavanje ankete je procijenjeno na 5 minuta i bit će otvorena mjesec dana od današnjeg dana.

Postoji 24 pitanja u ovom upitniku.

Informacija o privatnosti
Ovaj upitnik je anoniman.
Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u anketi. Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljeni zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za povezivanje tokena s danim odgovorima.