Međunarodno istraživanje o stavovima studenata o kriminalitetu, kažnjavanju i homoseksualnosti (2018)


Poštovani,

molimo Vas za sudjelovanje u međunarodnom istraživačkom projektu kojem je cilj stjecanje uvida u stavove studenata u području homoseksualnosti, kažnjavanja i kriminaliteta (istraživanje se provodi na različitim sveučilištima u Hrvatskoj i inozemstvu).

Sudjelovanje u istraživanju je dobrovoljno i anonimno što znači da će se podaci koristiti samo u skupnom obliku za statističke obrade i neće se analizirati na razini pojedinačnih odgovora.

Popunjavanjem ankete dajete istraživačima Vaš pristanak da podatke koriste isključivo u navedene istraživačke svrhe.

Istraživanje je odobrilo Etičko povjerenstvo Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Za popunjavanje ankete potrebno je 15-ak minuta.

Rezultati istraživanja bit će dostupni na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta: www.erf.unizg.hr

Voditeljica istraživanja:

Prof.dr.sc. Irma Kovčo Vukadin

Odsjek za kriminologiju

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Postoji 26 pitanja u ovom upitniku.

Informacija o privatnosti
Ovaj upitnik je anoniman.
Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u anketi. Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljeni zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za povezivanje tokena s danim odgovorima.