Anketa o radu knjižnice Veleučilišta


Novoobnovljena knjižnica se nalazi na trećem katu zgrade Veleučilišta. Sastoji se od dva dijela. U prvom se dijelu nalazi fond knjižnice koji sadrži literaturu i građu usko povezanu sa smjerovima i kolegijima na Veleučilištu koja će Vam pomoći u Vašim ispitima, istraživanjima, pisanju završnih radova i seminara. Drugi dio se sastoji od čitaonice. Tamo studenti mogu slobodno boraviti, iskoristiti slobodno vrijeme, učiti za ispite, pisati ili čitati.

Poštovani,

u namjeri da poboljšamo i unaprijedimo naše usluge te odnos prema vama, molimo vas popunite naš upitnik. Zanima nas je li naš odnos i pružena usluga zadovoljila vaša očekivanja.

Postoji 11 pitanja u ovom upitniku.

Informacija o privatnosti
Ovaj upitnik je anoniman.
Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u anketi. Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljeni zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za povezivanje tokena s danim odgovorima.