Istraživanje o zadaćama i pravcu razvoja sveučilišta u Hrvatskoj


Poštovani/a,

pred Vama se nalazi upitnik kojemu je svrha ispitati stavove studenata o zadaćama i pravcu razvoja sveučilišta danas. Vaši odgovori koristit će se isključivo za potrebe istraživanja.

Upitnik je anoniman, a Vaši su odgovori povjerljive naravi i bit će korišteni samo u istraživačke svrhe. U bilo kojem trenutku možete odustati od ispunjavanja upitnika, no molimo Vas da to ne činite kako biste nam osigurali potreban broj podataka za obradu.

Zahvaljujemo Vam na odvojenom vremenu i pomoći.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Klikom na ikonu "Sljedeće" potvrđujete:

1) da razumijete svrhu provođenja upitnika

2) da pristajete da se Vaši odgovori prikupljaju i obrađuju isključivo u svrhu istraživanja

*Sukladno članku 6., članku 7. i članku 9. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća (GDPR).

Postoji 12 pitanja u ovom upitniku.