Filmski interesi i knjižnice - ANKETA


Poštovana/i,
 

molimo Vas da ispunite ovu anketu o Vašim filmskim interesima. Anketa se provodi u sklopu istraživanja za doktorski rad "Raznolikost filmskih zbirki u hrvatskim narodnim knjižnicama". Autor doktorskog rada je Mirko Duić, a mentorica je prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić. Podaci prikupljeni ovom anketom omogućiti će potpuniji uvid u filmske interese korisnika i potencijalnih korisnika knjižnica te koristiti za postavljanje kvalitetnijih modela izgradnje filmskih zbirki u hrvatskim narodnim knjižnicama.


Nije potrebno da ste član neke knjižnice da biste ispunili ovu anketu. Tek nekoliko pitanja na kraju ankete izravno je vezano uz Vaše moguće iskustvo u posudbi filmova u knjižnici. Ako ne posuđujete filmove u knjižnici ili Vaša mjesna knjižnica nema filmove u ponudi, možete preskočiti tih nekoliko pitanja.

 

Za ispunjavanje ankete potrebno je oko 10 minuta, a Vaši odgovori su anonimni. 


Hvala Vam na susretljivosti i strpljenju!

 

Mirko Duić, asistent na Odjelu za informacijske znanosti,
Sveučilište u Zadru (miduic@unizd.hr)


Pritiskom na tipku "Sljedeće" možete započeti ispunjavati anketu.

Obratite pažnju da treba odgovoriti na sva pitanja na prvoj stranici ankete kako biste mogli preći na sljedeću, posljednju stranicu ankete.

Postoji 24 pitanja u ovom upitniku.

Informacija o privatnosti
Ovaj upitnik je anoniman.
Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u anketi. Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljeni zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za povezivanje tokena s danim odgovorima.