Stavovi srednjoškolskih nastavnika matematike o cjeloživotnom učenju


 

Upitnik pred vama kreiran je u svrhu provedbe znanstvenog istraživanja pod nazivom „Stavovi srednjoškolskih nastavnika matematike o cjeloživotnom učenju“

Navedeno se istraživanje provodi u sklopu projekta „Digitalna.hr“ financiranom u okviru poziva „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“ UP.04.2.1.06, čiji je nositelj udruga Telecentar.

Hvala Vam što ćete izdvojiti 20 minuta i odgovorili na pitanja vezana za područje cjeloživotnog učenja. 

Cjeloživotno učenje (lifelong learning) određuje se kao sveukupna aktivnost učenja tijekom života, a s ciljem unapređenja znanja, vještina i kompetencija unutar osobne i građanske te društvene perspektive i/ili perspektive zaposlenja. Obuhvaća učenje u svim životnim razdobljima (od rane mladosti do starosti) i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno), pri čemu se učenje shvaća kao kontinuirani proces u kojem su rezultati i motiviranost pojedinca u određenom životnom razdoblju uvjetovani znanjem, navikama i iskustvima učenja stečenima u mlađoj životnoj dobi.

Sudjelovanje u ispunjavanju upitnika je anonimno. Pristup podacima imat će samo istraživači te se individualni rezultati neće objavljivati. U daljnjoj obradi koristit će se samo grupni rezultati. Sudjelovanje je dobrovoljno, odnosno u bilo kojem trenutku imate pravo bez ikakvih posljedica odustati od ispunjavanja upitnika. 

Za sva dodatna pitanja, slobodno se obratite na e-mail adresu info@algebra.hr. 

Postoji 32 pitanja u ovom upitniku.

Informacija o privatnosti
Ovaj upitnik je anoniman.
Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u anketi. Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljeni zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za povezivanje tokena s danim odgovorima.