Program za turističke vodiče na Veleučilištu u Karlovcu


Veleučilište u Karlovcu provodi predbilježbe i upise za program seminara za turističke vodiče za Karlovačku županiju i Ličko-senjsku županiju

Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite putem emaila na nikolina.smajla@vuka.hr ili telefona na 047/843-540

Postoji 6 pitanja u ovom upitniku.

1

Vaša e-pošta

Ime i prezime

Adresa

Tel/mob

Odaberite seminar
Opći dio seminara
Karlovačka županija
Ličko-senjska županija
Jezici (upišite za koje jezike želite polagati ispit - razina poznavanja
jezika mora biti na razini B2 prema Zajedničkom europskom referentnom
okviru za jezike)
Engleski jezik
Njemački jezik