"I mene se pita! - glas Vijeća učenika u vrijeme COVID-19"


Poštovani/a,

pred Vama je kratak upitnik za predstavnike odgojno-obrazovnih ustanova kojim želimo ispitati rad vijeća učenika u doba pandemije covid-19 i povezanih uvjeta rada u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Upitnik je anoniman i odgovori na pitanja koriste se isključivo u istraživačke svrhe. Dobiveni podaci koristit će se poboljšanje uvjeta rada vijeća učenika i veću podrške koordinatorima vijeća učenika. Molimo Vas da odgovarate iskreno.

Upitnik se sastoji od 20 pitanja a ispunjavanje upitnika traje oko 10 minuta.

Upitnik se provodi u sklopu projekta „I mene se pita! - glas Vijeća učenika u vrijeme COVID-19“ kojeg provode Udruga "Delta", Mreža mladih Hrvatske, Centar za građanske inicijative Poreč, Dječji kreativni centar "DOKKICA" i Info zona. Projekt je podržan s € 4.997,18 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.

Podaci se prikupljaju u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih. Upisivanje podataka smatrat će se vašom privolom za obradu tih podataka.

Hvala vam na vremenu koje ulažete u ispunjavanje upitnika! 

Postoji 20 pitanja u ovom upitniku.