Rijeka - Zdravi Grad


Poštovani,

Molimo Vas da se uključite u ispitivanje koje se provodi u gradu Rijeci kao dio aktivnosti Tematske grupe za Zdravo starenje projekta Rijeka - Zdravi grad, a kojemu je cilj saznati u kojoj su mjeri naši sugrađani koristili različite usluge organizirane u vrijeme epidemije koronavirusa te koliko su zadovoljni tim uslugama. Vaši će nam odgovori pomoći u planiranju budućih aktivnosti u sličnim izvanrednim situacijama. Ispunjavanje upitnika je anonimno.

 Hvala Vam što ćete odvojiti nekoliko minuta za ispunjavanje upitnika.

Postoji 29 pitanja u ovom upitniku.