Istraživanje kulturne participacije i kulturnih potreba građana/ki Istarske županije


Poštovani građani i građanke Istarske županije-Regione Istriana,

IKA - Istarska kulturna agencija-Agenzia culturale istriana poziva Vas da sudjelujete u anketnom istraživanju kulturnih potreba i kulturne potrošnje građana. U tijeku je proces izrade Plana razvoja kulture Istarske županije (Istarska kulturna strategija), ključnog dokumenta koji definira kulturne politike Istarske županije-Regione Istriana. Cilj istraživanja je produbiti postojeća saznanja o obrascima kulturne participacije u Istri te doprinijeti inovativnim kulturnim politikama i mjerama na lokalnoj i regionalnoj razini, koje će podrazumijevati stvaranje materijalnih i društvenih uvjeta za umjetničku produkciju, njenu promociju, razvoj i distribuciju.

Sudjelovanje u anketi u potpunosti je anonimno i dobrovoljno. Svi podaci prikupljeni ovim putem koristit će se isključivo u svrhu izrade Plana razvoja kulture Istarske županije i popratne aktivnosti. Ispunjavanje ankete traje najviše 15 minuta. 

Istraživanje se provodi u suradnji sa sociolozima izv. prof. dr.sc. Željkom Tonković (ztonkovi@unizd.hr i doc. dr.sc. Krešimirom Krolom (kkrolo@unizd.hr) i udrugom Metamedij.

Postoji 30 pitanja u ovom upitniku.