Kako spriječiti seksualno uznemiravanje i zlostavljanje nad djecom u športu? "START TO TALK"


Konferencija u okviru kampanje Vijeća Europe "Start to talk"

Postoji 4 pitanja u ovom upitniku.

Kako spriječiti seksualno uznemiravanje i zlostavljanje nad djecom u športu? "START TO TALK"

E-mail:

Ime i prezime/Name and surname  *

Ime organizacije/Name of Organisation*

Radno mjesto/Possition *