Već ste popunili 0% ovog upitnika
Oprez: Izvođenje JavaScript onemogućeno je u vašem pregledniku ili za ovu web stranicu. Možda nećete moći odgovoriti na sva pitanja u ovom upitniku. Provjerite parametre vašeg preglednika.
HR-CLARIN obrazac za prijavu resursa
Obrazac za prijavu jezičnih resursa i tehnologija stvorenih unutar hrvatske znanstvene zajednice.

HR‑CLARIN nacionalni je konzorcij Europske istraživačke infrastrukture CLARIN. CLARIN znači Common LAnguage Resources and Technology Infrastructure (Zajednički jezični resursi i tehnološka infrastruktura). Riječ je o europskoj istraživačkoj infrastrukturi za humanističke znanosti i za društvene znanosti, s naglaskom na jezične resurse i jezične alate. Trenutačno, CLARIN omogućuje jednostavan i održiv pristup podacima digital(izira)noga jezika (u pisanom, govornom ili multimodalnom obliku) znanstvenicima iz humanističkih i društvenih znanosti, ali i šire.

HR‑CLARIN pokrenut je u cilju osiguravanja jezičnih resursa i tehnologije te ekspertize i prijenosa znanja ponajprije istraživačima iz humanističkih i društvenih znanosti s naglaskom na hrvatske jezične resurse i alate, ali i razvoj jezičnih tehnologija i za druge jezike.

U ovom trenutku, HR-CLARIN konzorcij radi na usustavljanju interoperabilnog repozitorija putem kojeg bi jezični resursi i tehnologije stvoreni unutar hrvatske znanstvene zajednice bili dostupni istraživačima diljem Europe i svijeta. Objava resursa i tehnologija u takvom repozitoriju značajno podiže vidljivost istraživača unutar znanstvene zajednice na globalnoj razini te otvara mogućnost za suradnju i umrežavanje. Pri tome, kao autor, imate slobodu odrediti kome, pod kojim uvjetima i u kojoj mjeri će Vaš resurs biti dostupan.

Ispunjavanjem ovog obrasca pomažete nam sastaviti katalog jezičnih resursa i tehnologija stvorenih unutar hrvatske znanstvene zajednice te izražavate želju za uvrštenjem Vašeg resursa u HR-CLARIN repozitorij. Napominjemo da samim ispunjavanjem obrasca ne uvrštavate automatski Vaš resurs u HR-CLARIN repozitorij, već će Vas za to konzorcij naknadno osobno kontaktirati.

Ovaj obrazac služi za prijavu samo jednog resursa. Ako želite prijaviti više resursa, molimo Vas da obrazac ispunite više puta.