SSI


Poštovani,

pred Vama se nalazi anketa o studentima s različitim zdravstvenim teškoćama, a namijenjena je isključivo studentima i studenticama Sveučilišta u Zadru.
Sudjelovanje u ovom istraživanju je dobrovoljno i ne zahtjeva više od 5 minuta Vaše pažnje i vremena.
U slučaju objavljivanja rezultata istraživanja, objavit će se samo zbirni podatci za čitavu skupinu sudionika, dok se pojedinačni odgovori neće objavljivati.
Anketa je u potpunosti anonimna, čime je povjerljivost Vašeg identiteta zajamčena.
Izrazi koji se u ovom upitniku koriste za osobe u muškom su rodu, ali nemaju rodno značenje i odnose se jednako na muške i ženske osobe te se ne mogu tumačiti kao spolna diskriminacija ili privilegiranje. 
Istraživanje provodi Studentsko savjetovalište.

Postoji 13 pitanja u ovom upitniku.

Informacija o privatnosti
Ovaj upitnik je anoniman.
Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u anketi. Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljeni zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za povezivanje tokena s danim odgovorima.