Upitnik o stavovima i iskustvu rada od kuće


Poštovane i poštovani,

pred vama se nalazi anketa kojoj je cilj ispitivanje stavova o radu od kuće kao sve češćem obliku ogranizacije rada u suvremenom zaposlenju, ali i iskustva zaposlenika s takvim radom te njihovog zadovoljstva istim.

 

Ispunjavanje ankete u prosjeku traje 10 minuta te je u potpunosti anonimno.

 

Unaprijed zahvaljujemo na odvojenom vremenu!

Postoji 31 pitanja u ovom upitniku.

Informacija o privatnosti
Ovaj upitnik je anoniman.
Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u anketi. Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljeni zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za povezivanje tokena s danim odgovorima.