Izazovi seksualne edukacije odraslih


Poštovani sudionici,

 

Ovo istraživanje provodi se u svrhu izrade diplomskog rada na temu izazova seksualne edukacije odraslih osoba u dobi između 25 i 59 godina na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. Istraživanje provodi Lucija Tomac pod mentorstvom prof.dr.sc. Anite Zovko.

 

Vaše sudjelovanje u ispunjavanju upitnika u potpunosti je anonimno i Vaši izvorni odgovori bit će dostupni isključivo istraživačici. Isto tako, sudjelovanje u ispunjavanju upitnika u potpunosti je dobrovoljno što znači da u svakom trenutku možete odustati od ispunjavanja upitnika.

 

Ispunjavanjem ovog upitnika pristajete da se Vaši odgovori podvrgnu statističkoj analizi koja će biti prezentirana u obliku diplomskog rada.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na ltomac@student.uniri.hr

Molimo Vas da u rješavanju anketnog upitnika budete u potpunosti iskreni.

 

Unaprijed zahvaljujem na Vašem sudjelovanju!

 

Lucija Tomac, univ.bacc.paed.

Postoji 36 pitanja u ovom upitniku.

Informacija o privatnosti
Ovaj upitnik je anoniman.
Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u anketi. Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljeni zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za povezivanje tokena s danim odgovorima.