Smotra Sveučilišta u Zagrebu 2021.


Virtualni štand Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

 

Anketa o profilu posjetitelja te zadovoljstvu dostupnim sadržajima.


25.-27. studenoga 2021.

 

Dragi posjetitelji, ova anketa je u potpunosti anonimna.

Molimo Vas da iskreno odgovorite na postavljena pitanja, a Vaši odgovori će se koristiti jedino u svrhu statističke obrade.

 

Postoji 5 pitanja u ovom upitniku.

Informacija o privatnosti
Ovaj upitnik je anoniman.
Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u anketi. Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljeni zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za povezivanje tokena s danim odgovorima.