Upravljanje u zdravstvenom sustavu


INFORMACIJE ZA SUDIONKE U ISTRAŽIVANJU

NAZIV PROJEKTA: Upravljanje u zdravstvenom sustavu
TRAJANJE STUDIJE: 12 mjeseci
USTANOVA: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti (nositelj).  
Druge ustanove (suradnici): Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu; Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu. 

CILJ / SVRHA STUDIJE: 
Cilj studije je bolje razumijevanje uvjeta rada i napredovanja liječnica i liječnika u zdravstvenom sustavu u Hrvatskoj s naglaskom na analizi faktora koji utječu na 
napredovanje liječnica i liječnika na upravljačka mjesta u zdravstvenom sustavu. Studija obuhvaća cijelu liječničku populaciju registriranu i licenciranu pri 
Hrvatskoj liječničkoj komori.
Očekujemo da postoje institucionalni, kulturološki i društveni faktori (među ostalima) koji utječu na mogućnost napredovanja na vodeće upravljačke pozicije u zdravstvu 
u Hrvatskoj. 

DOBROVOLJNOST, ANONIMNOST I POVJERLJIVOST: 
Vaše sudjelovanje u istraživanju je dobrovoljno te Vas nitko ne može prisiliti da se uključite i/ili nastavite sudjelovanje u njemu. 
Podaci koje prikupljamo ne sadrže nikakve identificirajuće informacije o Vama. Vaši odgovori se ni na koji način ne mogu povezati s Vašim identitetom. 
Sustav putem kojeg prikupljamo podatke ne bilježi vašu IP adresu niti bilo koji drugi identificirajući podatak. 
Preporučujemo da na pitanja odgovarate dok ste sami, kako bismo dodatno osigurali povjerljivost informacija koje nam pružate.

KORISTI I RIZICI: Nema znanih koristi niti rizika za Vas prilikom sudjelovanja u ovom istraživanju. 
Vaše sudjelovanje u ovom istraživanju uključuje proces ispunjavanja online ankete o Vašoj ulozi u zdravstvenom sustavu, 
te pitanja vezana uz Vaš posao, napredovanje i uvjetima rada. 

KORIŠTENJE PRIKUPLJENIH PODATAKA: Samo u svrhu istraživanja. Podaci se mogu koristiti za pisanje znanstvenih radova koji će biti predstavljeni na konferencijama 
i dostavljeni akademskim časopisima na recenziju. 
Međutim, u cijelom tom procesu, Vaš identitet će biti zaštićen.

ORGANIZACIJA I FINANCIRANJE: Nema posebnih izvora financiranja

PREGLED I ODOBRENJE ZA PROVEDBU PROJEKATA: Projekt je odobren od strane Etičkog povjerenstva Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu te 
Izvršnog odbora Hrvatske liječničke komore.

KONTAKT OSOBA ZA DODATNE INFORMACIJE: Prof. dr. sc. Dagmar Radin, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Lepušićeva 6, 10000 Zagreb, 
dagmar.radin@fpzg.hr, mob: 0992098377

 

Postoji 40 pitanja u ovom upitniku.

Informacija o privatnosti
Ovaj upitnik je anoniman.
Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u anketi. Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljeni zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za povezivanje tokena s danim odgovorima.