Anketa o sektorskim vijećima


Uključite se u odabir prioritetnih sektorskih vijeća!

Poštovane/i, molimo vas da sudjelovanjem u on-line anketi odaberete sektorska vijeća za koja smatrate da pripadaju sektorima od najvećeg gospodarskog značaja za Republiku Hrvatsku. Vašim sudjelovanjem pomoći ćete strateškoj izgradnji Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Upitnik se sastoji od jednog pitanja s višestrukim izborom i za njegovo popunjavanje dovoljno je nekoliko minuta. Podaci dobiveni ovom anketom koristit će se u donošenju odluke o tome koja sektorska vijeća prva uspostaviti s obzirom na relevantnost sektora kojem pripadaju, a koji ima najveći potencijal za gospodarski razvoj Republike Hrvatske. Molimo Vas da proslijedite ovaj poziv i poveznicu na anketu svima zainteresiranima.

Postoji 1 pitanje u ovom upitniku

Informacija o privatnosti
Ovaj upitnik je anoniman.
Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u anketi. Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljeni zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za povezivanje tokena s danim odgovorima.