Upitnik o volontiranju za studente Sveučilišta u Zadru


Poštovani,

Pred Vama se nalazi anketa o volontiranju, a namijenjena je isključivo studentima i studenticama Sveučilišta u Zadru.
Anketnim upitnikom prikupljaju se podatci o stavovima o volontiranju i vrednovanju volontiranja studenata kako bi se u strateške dokumente Sveučilišta uvrstile smjernice za razvoj volonterstva na Sveučilištu u Zadru.
U suradnji sa Studentskim savjetovalištem i studentima-volonterima iz projekta "Volontiram" istraživanje provodi koordinatorica volontera Sveučilišta u Zadru za potrebe Ureda prorektorice za studije i studente.
Podatci bit će dostupni istraživačkom timu.
U slučaju objavljivanja rezultata istraživanja, objavit će se samo zbirni podatci za čitavu skupinu sudionika, dok se pojedinačni odgovori neće objavljivati.
Anketa je u potpunosti anonimna, čime je povjerljivost Vašeg identiteta zajamčena. 
Sudjelovanje u ovom istraživanju je dobrovoljno i ne zahtjeva više od 6 minuta Vaše pažnje i vremena
.

Postoji 18 pitanja u ovom upitniku.

Informacija o privatnosti
Ovaj upitnik je anoniman.
Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u anketi. Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljeni zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za povezivanje tokena s danim odgovorima.